Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 37r

Brut y Brenhinoedd

37r

1

y|vrochvael adaw y|dinas hwnnw a|dy  ̷+
vot hyt y|mangor vawr a|dyuynnv
hyt ataw yno a|oed o|holl allu y|gw  ̷+
bl o|r brytaneit a|hynny yn diannot A|ffan
wybv edlflet mynet brochvael o|r
dinas. a|gwelet y|lladva a|wnathoed  ̷+
it ar y|saesson a|menegi idaw paham
yd|adoed yno y|sawl veneich a|chredy  ̷+
wyr yno. Yna y|peris yntev ymchw  ̷+
elut yr arvev yn|y|meneich a|r kred  ̷+
ywyr yny oed o|rivedi onadvnt yn
verthyri yn kaffel rann o deyrnas
nef yn yr vn dyd hwnnw dev kann
wr a|mil. Sef yd oed o|dywyssogyon
o|r brytaneit wedy dyvot hyt y|mangor
yn dvhvn y|ymlad gyt a|brochvael. N+
yt amgen. bledrys dywyssawc ker  ̷+
nyw. A|maredud vrenhin dyvet A|chat  ̷+
van vrenhin gwyned. Ac yna y|bv y
ymlad kalet krevlawn a|llad aneir  ̷+
if o|bob parth. Ac o|r diwed gorvot
o|r brytaneit A brathv edelflet a|y|gym  ̷+
hell ar ffo ef ac a|dieneghis o|y bag  ̷+
ganyeit ysgymvn. Sef oed rivedi
a|las o|y wyr yn yr ymlad hwnnw
chwe gwyr a|thrugeint a|deng mil
Ac o|barth y|brytaneit y|kollet blet  ̷+
drws dywyssawc kernyw ac
vn oed o|r gwyr pennaf yn kynnal
yr ymlad hwnnw. A|llawer a|gollet
ygyt ac ef nyt hawd gwybot ev
Ac yna yd ymgynnvllassan[ rif
yr holl vrytanyeit hyt yn|gaer

2

lleon. Ac yna oc ev dvhvn gynghor
y gwnaethant katvan vab iago yn
bennaf brenhin arnadvnt. Ac yna yn
diannot yd ymlidiawd kattvan a|y
allu edlflet yny aeth drwy hvmyr
Ac yna kynvllaw llu a|oruc edelflet
o|r a|allei dyvot gyt ac ef o|r holl saes  ̷+
son. a|dyvot yn erbyn katvan. Ac wedy
ev dyuot yn gyvagos ygyt y|vynnv
ymlad. Sef y|gorugant y|gorvgant
wyntev yn tanghyneved yrnthvnt
Nyt amgen no gadv ydelflet vot
yn dywyssawc ar y|parth draw y|hvmyr
Ac y|gatvan ynys. brydein. y|am hynny a|chor+
on llvndein Ac wedy darvot vdvnt
ymrwymaw yn|y mod hwnnw drwy
rwym a|gwystlon Yn|yr amser
hwnnw y|darvv yrwng edelflet a|y
wreic briawt o achaws gwreic arll.
nyt oed briawt ganthaw. Ac am hyn  ̷+
ny dehol a|oruc y|wreic briawt o|y gyvoe+
th ef A beichiawc oed y|wreic. a|dyvot
a|oruc y|wreic hyt ar gatvan y|ervyn
idaw peri kymhot idi y|gan y|gwr
Ac ny allawd katvan hynny Ac wedy
na|s gallawd attal y|wreic a|oruc kat+
van yn|y lys ef yny esgores ar vab
Ac yn yr vn ous ganet mab y|wreic
katvan mab arall. ac ev bedyd  
a|wnaethbwyt a|rodi   
katwallawn yn   
henw ar vab   
katvan