Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 28r

Brut y Brenhinoedd

28r

1

yn|y gylch. Sef ual y|dehonghylassant
dywedut y|may. arthur. a|arwydockaei
y dyreic a|dadoed y|wrth y|gorllew  ̷+
in a|r arth a|dywedynt y|arwydoc  ̷+
caeu y|ryw angenvil o|gawr a|ym  ̷+
ladei ac. arthur. a|r ymlad a|welsei drw+
y hvn a|arwydockaei ymlad. arthur. a|r
anghenvil hwnnw. A bvdygolye  ̷+
th y|dreic a|arwydocaei gorvot o
.arthur. Ac nyt yttoed. arthur. e|hvn yn
kredu vot y|deongl velly. Namyn
am y|hynnt y ymgyhwrd a|lles
amerawdyr rvvein. Ac|wedy dy  ̷+
vot y|dyd drannoeth y|doethant
y|r borth a|elwir barbefflwy. Ac
yna tynnhu eu pebyllyeu a|oru  ̷+
gant. Ac yno aros kwbl o|wyr
yr ynyssoed attadunt yny doe+
Ac val yd|oedynt [ thant oll.
wedy disgynnu ynychaf
yn dyvot ar. arthur. kymrat y|ven  ̷+
negi idaw dyvot kawr anryved
y|veint y|wrth yr ysbaen a|gri+
b·deiliaw elen  nith y hywel
vab ymyr  llydaw y|dreis
nar y|gweir  chedyweit a| ̷+
yynet a|hi hyt ym penn mynyd
a|elwit mynyd mihanghel A
mynet marchogyon y|wlat
yn|y hol ac ny thygyawd vdunt

2

kanys os ar longheu yd ymli  ̷+
dynt yr anghenvil hwnnw llenwi
eu llongheu a|wnei o|r tonneu
yny sodynt OS ar dir yd ymli  ̷+
dynt o|greulawn ergydyeu y|lla+
di wynt neu y|rei a|gaffei ymod  ̷+
iwis ac wynt ef a|y llyngkei yn
lletvyw. Ac wedy dyuot y|nos
yngkylch yr eil awr o|r nos kyvodi
a|oruc. arthur. y|vyny a|chymryt kei
y|benn·swydwr a|betwyr y|benn+
trullyat ygyt ac ef. A|mynet
ell tri yny vvant ym penn y|m+
ynyd hayach wynt a|welyn 
llwyth mawr o dan yng 
y|mynyd. Ac yn agos y hwnnw wynt
a|welynt mynyd a|oed lei. A|grrv
betwyr a|orugant y|edrych pa
vn o|r deu vynyd yd oed yr ang+
henvil yndaw. Sef y ka 
ysgraff a|mynet yn gyntaf y|r
mynyd bychan kany ellit myn 
idaw  namyn ar ysgraff Ac
ef a|we lei ym 
gwreigy awe nva  A|thrwy
arsswyt a wr o|y|uot ar
betwyr y  y nyd a|y g 
noeth yny  A andaw  
aw  ath yn est 
llwyth  haw vch ben