Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 21v

Brut y Brenhinoedd

21v

1

gillamwri a|y allu Ac yn dia  ̷+
nnot ymlad a|rei hynny ac
ev kymell ar ffo adref drac+
hevyn A bryssaw a|oruc eilw  ̷+
eith yn yd oed yr ysgotyeit
y|vynnv gorffen eu dilev oll
o|r ynys honn. Ac val yd oed
arthur. yn ev kywarssangv ve  ̷+
lly ynychaf yn dyuot attaw
ar neges y bobl honno. adoed
yn y wlat honno o esgyb ac
archesgyb a|manach krevyd
a|hynny yn droet·noeth ac ac
arvev yr eglwyssev ganthv  ̷+
nt y|erchi. y|arthur. trvgarhaev
wrth y bobyl honno. a|digwyd  ̷+
aw ar ev gliniev a|orugant
ger bronn. arthur. y ervyn idaw
kymryt yn geith idaw a|tri  ̷+
blin y|bobyl y|honno y|arwe  ̷+
in tragywydawl geithiwet
adanaw ynteu. Ac yn|y gyn  ̷+
ghor y kauas rodi trugared
vdvnt yr y|gwyr da hynny
Ac wedy darvot hynny sse+
f a|oruc hywel vab ymyr
llydaw edrych anssawd y|llynn
o|y amgylch. Ac val y|bydei hywel
yn hynny y|dwawt. arthur. wrthaw
y|may yn agos yma llynn yssyd
vwy y|anryvedodev no hwnnw
Nyt amgen noc vgein troet  ̷+
ved yn|y hyt ac vgein yn|y
let a|ffym troetved o|dyfnet

2

a|oed yndaw ac yd oed yn|y lly+
nn peteir kenedyl o bysgawt
yn|y bedeir konghyl ac ny ch+
ymysgei vr|vn on·advnt a|y gi+
lid. Ac y|may heuyt heb·yr. arthur.
llynn arall yn emylev kymry
ar lann hafren a|llynn lliwan oe+
d y|henw a|ffan lanwo y|mor y|ll+
wnc ynteu y|mor megis mor
gerwyn. ac ny byd llawn vyth
val y kvdyo y|lannev. A|ffan dre+
io y|mor y|chwyda yntev megis
mynyd mawr adan daflv ton  ̷+
nev ohonaw. A|ffwy|bynnac a
gyvarffei dim o|r dwuyr hwn  ̷+
nw a|y dillat nev ac e|hvn a|y
wyneb ataw abreid vyd idaw
diang a|y eneit ac os y g 
a|vydei ar y|llynn nyt oed reit
idaw vn ovyn yr  et|vei at+
taw yn sevyll gorvot  
Ac yna wedy darvot hedychv
ar yr ysgotyeit yd aeth y
brenhin hyt yng|kaer efrawc
odyna y|anrydedv gwylva|y|n+
odolic a|oed agos. A|daly llys
a|oruc yno. A ffan doeth. arthur. y
mewn y|r gaer a|gwelet yr
eglwyssev gwedy ev distryw
a bwrw kwbyl o|r gwyr a|lywei
yr eglwysev odyno. ac nat yt+
toeit yno yn arver o|dim o
wassaneth dwywawl namyn
a|daroed y|r ysgymvnedigyon