Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 88

Brut y Tywysogion

88

1

glod ac aneiryf o|vv+
ðygolaetheu a ber+
theðeu. ac yn|y ol
ynteu y dynessaha+
wð Wilyam y vab.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y gwrthlaðwyd
rys ap tewdwr o|y
deyrnas y gan va+
dawc a chadwgawn
a riryd meibyon ble+
ðyn. ac ynteu a ffo+
es hyd yn ywerðon.
ac yno wedy kynnull+
aw llynges ohonaw
yr ymchwelawð dra+
cheuyn ac y goruc
vrwydyr yn llech y
kreu. ac yno y llas
deuvab vleðyn ma+
doc a|riryd. ac yna
y roðes rys ap tew+
dwr swllt yr herw+
longwyr yscottyeid
a gwyðyl a ðatho+
oeð yn borth yðaw.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y ducpwyd ysgrin

2

ðewi yn lledrad o|r
eglwys ac yn emyl
y dinas yr yspeilw+
yd yn gwbyl. ac yn
y vlwyðyn honno y
bu grynnua mawr
yn|y ðayar drwy yr
holl ynys. Dwy vly+
neð wedy hynny y
bu varw sulgenius
esgob mynyw y doeth+
af ar kreuyðussaf
o esgyb y brytannyeid
ar kloduorussaf he+
rwyð dysc y ðisgy+
blyon a|y blwyueu
y bedwarugeinued
vlwyðyn o|y oed ar
bedwareð vlwyð+
yn ar|bymthec o|y
esgobod nos galan
yonawr. ac yna y tor+
red mynyw y gan
yr ynyswyr ac y bu
varw kediuor vab
gollwyn. a|y veiby+
on ynteu llywelyn
a|y vrodyr a wahawð+
assant ruffuð