Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 85

Brut y Tywysogion

85

1

ab ywein y gan y freing
a charadawc vab gru+
ffuð ap ryðerch ar 
lann rymhy. a diermid
mac·mael minvo y clod+
uorussaf ar  dewr+
af vrenhin o|r gwyð+
yl aruthyr wrth y ely+
nyon a|hynaws wrth
dlodyon a gwar wrth
bererinyon o anrac+
weledic a dissyuyd ry+
uel a|las. Blwyð+
yn wedy hynny y diffe+
ithyawð y ffreing ge+
redigyawn a dyued ac
y diffeithwyd mynyw
a bangor y gan y ke+
nedloeð. ac y bu va+
rw bleuðyð esgob
mynyw ac y kymyr+
th sulgenius esgobod.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y diffeithyawð y
freing geredigyawn
e|hun. Blwyðyn we+
dy hynny y llas bleð+
yn vab kynuyn 

2

drwy ðrycyspryda+
wl dwyll tywyssogy+
on ac vchelwyr ystr+
ad tywi yr hwnn a|gynn+
helis yn arðerchawc
teyrnas yr holl vrytan+
nyeid wedy gruffuð
y vrawd a rys ab|ywe+
in a|y llaðawð. a gwe+
dy ef y gwledychawð
trahayarn ap karad+
awc y geuynderw ar
deyrnas wyneð. a rys
ap ywein a ryðerch
vab karadawc a gynn+
halassant y deheu. a
gruffuð wiryago a|or+
ysgynnawð mon. a chyn+
wric ap riwallawn a
las y gan y gwyndyd.
y vlwyðyn honno y bu
ymlað kamðwr y rwng
goronw a|llywelyn vei+
byon kadwgawn a
charadawc vab gruff+
uð. ac y rwng rys vab
ywein a ryðerch vab
karadawc y rei a ðygw+