Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 81

Brut y Tywysogion

81

1

hywel ac y llas yago
vrenhin gwyneð. ac
yn|y le y gwledychawð
llywelyn y vab a hwn+
nw o ðiweð y deyr+
nas hyd y dechreu a
erlynawð y pagan+
yeid ar saesson drwy
lawer o ymlaðeu.
ac a orvv arnaðunt
ac a|y llaðawð ac a|y
diffeithyawð. y vrw+
ydyr gyntaf a vv ið+
aw yn ryd y groc ar
hafren ac yno y gor+
vv ef. ac yn|y vlwyð+
yn honno y dibobles
ef lannbadarn ac y
kynnhelis ðeheuba+
rth oll ac y gyrrawð
ef ar ffo hywel vab
etwin o|e gyuoeth
Blwydyn wedy hyn+
ny y bu varw her+
uini esgob mynyw.
Blwyðyn wedy hyn+
ny y bu weith penka+
deir ac yno y goruu

2

ruffuð ar hywel ac
y delis y wreic ac y duc
yn eiðaw e hun. Deu+
gein mlyneð a mil
oeð oed krist pa* vv
weith pwlldyuach.
ac yno y gorvv hyw+
el ar y kenedloeð
a oeðynt yn diffeith+
yaw dyued. ac yn|y
vlwyðyn honno y de+
lid gruffuð y gan ge+
nedloeð dulynn. Blw+
yðyn wedy hynny y
bu varw hywel ap
ywein brenhin gw+
lad morgant yn|y he+
neint. Blwyðyn
wedy hynny y kynnull+
awd hywel vab ed+
win  lynges o von+
heðigyon y werðon.
ar uedyr diffeithyaw
yr holl deyrnas ac y
kyfarvv ruffuð vab
llywelyn ac ef ac y
bu ðiruawr vrwy+
dyr. Ac y llas llawer