Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 79

Brut y Tywysogion

79

1

o ðywedud y uod yn
vab y vareduð vren+
hin a rein y mynnawð
y alw a chymeredic
vv gan wyr y deheu.
ac a gynnhelis gyfoe+
th. ac yn|y erbyn y ky+
uodes llywelyn vab
seissyll brenhin gwy+
neð a goruchaf a ch+
loduorussaf vrenhin
holl brydein. ac yn|y
amser ef megys y
gnotaei yr henwyr
ðywedud frwythla+
wn oeð yr holl dayar
o|r mor bwy gilyð o
ðynyon ac o bob ryw
ða hyd nad oeð neb
essywedic na neb yn
reidus yn|y gyfoeth.
ac nyd oeð vndref
wac na diffeith. a re+
in yn wann ac yn llesc
a gynnullawð lu ac y
megys y mae moes
gan ysgotyeid ef a
annoges yn vocsach+

2

us y wyr ac ef a eðe+
wis vðunt oruod o+
honaw ef ac ef a er+
bynnyawð y elynyon
yn ymðiredus. ac wyn+
teu yn wastad ðier+
grynnedigyawn a aro+
assant y trahaus anno+
gwr hwnnw. ac ynteu
a gyrchawð y vrwy+
dyr yn lew ðiargys+
swr. a gwedy bod o bob
tu diruawr laðua yn
gyttuhun ar gwyn+
dyd yn gwastad ym+
lað ef a orchvygw+
yd rein yscott a|y lu.
kanys megys y dywe+
dir yn|y ðiareb gym+
raec. annho dy gi ac na
cherða ganthaw velly
ynteu yn lew yn kyrchu
ac o lwynogawl ðef+
awd yn ymchwelud
ar ffo. ar gwyndyd
gan eu hymlid yn greu+
lawn lidyawc a|y llað+
assant ac a ðiffeith+