Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 55

Y Beibl yn Gymraeg

55

1

bolus y vrawt. ac ef
a edewis goludoed
gwyr arabia y rei
y ffoassei attunt. ac
ef a|y kadarnhaawd
pompeius yn|y effei+
radaeth a iulius ce+
sar a|y gossodes yn
vrenhin heb henw.
ac yn|y diwed y llas
ef y gan wyr par+
sia a oedynt yn ner+
thau antigonus.
Gwedy hwnnw y gw+
ledychawd aristobo+
lus y vrawt. ac y
hwnnw y bu mab a
elwit alexander a
merch a elwit alex+
andra. ac y honno y
bu vab lisanias.
ac yna y darvv y br+
enhined yr ideowon
ac o|r effeiryeit ac
o|r gwyr ereill. Gwe+
dy hynny y kyuodes
neb·vn kenedyla+
wl o ydumea yn

2

vrenhin a elwit
antipater. ac y hwn+
nw y bu pedwar
meib a elwit. hero+
des ascalonita. pha+
selus. Josipus. fero+
ras. a merch a elwit
saloma. ac  herodes
ascalonita a vv vren+
hin yr ydeon yn ol an+
tipater y dat. ac yn
wreic y rodet ydaw
nith hircanus a el+
wit mariannes. ac o
achaws honno y kauas
ef y deyrnas. ac ef a
beris y vedydyaw
o vedyd yr jdewon
ac ef a|wledychawd
chwe blyned wedy pe+
ri merthyru y meiby+
on ohonaw.  ac ef a
werthawd yr effei+
radaeth yn kaer·vssa+
lem. ac yn|y oes ef y
bu krist yn kud yn
yr eifft. ac ydaw yd*+
aw y bu pedeir gwra+