Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 38

Y Beibl yn Gymraeg

38

1

glatphalasar bren+
hin siria yny gethiw+
awd dwy lin etiued+
yaeth a hanner ac o lin
Zabulon a llin nepta+
lim kymeint a hanner
llin hefyt. Gwedy
hwnnw y bu yrael
heb vrenhin wyth
mlyned. yn ol hyn+
ny y gwledychawd
osee. naw mlyned
ac nyt oed vab ef. y
facee. ac yn oes yr
osee hwnnw y kethi+
wawd salmanasar
vrenhin siria y dec|llin
etiuedyaeth o bobyl
yr ysrael ac y ryngth+
unt y kethiwyt to+
bias ac y llenwit sa+
maria wedy ymlad
a hi teir blyned o ge+
nedloed ereill. ar rei
hynny ny bwyrassant
ymeith eu geudel+
weu yr kymrut o+
nadunt  y gyfre+

2

ith y tobias vry a|dy+
wetpwyt y gethiw+
aw y rwng y dec llin
a vv vab ydaw o an+
na y wreic briawt
a elwit thobias vy+
chan. a gwreic y hwn+
nw vv sara merch
y raguel o anna y wre+
ic ynteu. ac velly ar
osee y darvv bren+
hined yrael o|r etiued+
yaeth honno. Ody+
na y kyuodes siria
yn erbyn brenhin+
ed yrael ac y teruys+
gassant eu teyrnas
a chyntaf onadunt
vv bennadab ac yn
ol hwnnw y bu azael.
a gwedy hwnnw y bu
rasin vab romelias.
a gwedy hwnnw y
bu phul. ac yn ol
phul. y bu teglatpha+
lasar. a gwedy hwn+
nw y bu salmanasar.
a gwedy hwnnw y bu+