Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 339

Gramadeg y Penceirddiaid

339

1

lledflun bun yr byt.
Bei ar bob kerd yw
twll* yn y synnwyr y
neu yn yr ymadr+
awd. Bei yw pob
twyll ymadrawd
a phob twyll awd+
yl a phob twyll 
gymharyat a ph+
ob twyll gynghaned.
a phob torr messur
a phob kam yma+
drawd a phob am+
herthynas ac eissy+
eu eneit a synnwyr
a dychymic. ac yn
bennaf eissyeu be+
ryf yn yr ymadra+
wd kanys beryf yw
eneit ac ystyr pob
ymadrawd perffe+
ith ac ny dichawn
vn ymadrawd per+
ffeith vot heb ver+
yf yndaw namyn
kyssylltu henweu
y gyt heb veryf
y gyt ac wynt yw

2

kyuansodi ymadrod+
yon amherffeith y
gyt heb eneit yn+
dunt nac ystyr na
synnwyr. val y mae
yn yr ynglynn hwnn.
Kyrnic llym trych+
ic llam trwch. ysge+
rygl. tit erthygl.
tat erthwch. kyrn
dyrn dyernwern ke+
rn kerrnvwch. ka+
rn sarn darn dwrd
korn hwrd hwch.
Nyt bei ar ynglynn
kael o arall ynglynn
a uo gwell noc ef
kany dichawn pawb
vot yn gystal a|y gi+
lyd. namyn o byd
yr ynglynn a messur
kyuyawn arnaw
a dychymic ac ystyr
yndaw a heb yr|un
o|r beieu kyfreith+
awl. vchot arnaw.
barner ef yn da kyt
barner arall yn well