Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 320

Gramadeg y Penceirddiaid

320

1

pan vo deu henw y
neu dri y gyt heb ve+
ryf gyt ac wynt y
neu dwy veryf neu
deir y gyt heb henw
gyt ac wynt. henw+
eu heb veryf gyt ac
wynt. val y mae. 
gwr gwreic march.
berueu heb henw gyt
ac wynt. val y mae.
karu kanu dysgu.
Deu ryw ymadrawd
perfeith ysyd nyt am+
gen. ymadrawd per+
ffeith kyfyawn. ac y+
madrawd perffeith
anghyfyawn. yma+
drawd perffeith ky+
uyawn a vyd pan
vo henw a beryf y
gyt yn wedus gy+
uyawn heb na gw+
yd ac absen y gyt yn+
daw. na gwrwf a
banw y gyt yndaw.
nac vnic a lluossawc
y gyt yndaw. ac ony

2

byd velly kam yma+
drawd ac amherffe+
ith ac anghyuyawn
vyd. Deu henw vnic
kystal ynt ac vn llu+
ossawc. val y mae ma+
dawc ac yeuan a|ga+
rant wenllian. he+
nw vnic kynnulledic
kystal yw a henw llu+
ossawc. ac am hynny
yawn gymraec yw
diwedut. meirw yw
y llu oll.
TEir ffigur kym+
raec ysyd yn y+
madrawd. Sef yw
figur. lliw y yawn+
hau ymadrawd ac
y esgus dros gam y+
madrawd. vn yw
ymgynnull a honno
a vyd pan vo rann a
chwbyl yn ymadra+
wd a geir gwann y
ryngthunt a arwydo+
kao priodolder a all+
er y rodi yr