Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 286

Brut y Tywysogion

286

1

y bu varw. ywein ap
maredud. ap ywein. ac
y kladpwyt yn|ystr+
at flur. mywn kabi+
dyldy y menych yn
emyl bed y|dat. yn
y vlwydyn honno am+
gylch gwyl veir di+
waethaf o|r kynnha+
yaf y doeth edward
vrenhin o|lundein
hyt gaerlleon ac y
gelwis attaw yr
arglwyd lywelyn.
y rodi y wrogaeth
ydaw. ar tywyssa+
wc a elwis attaw
varwnyeit a|gwyr+
da holl gymry a|gwe+
dy kymrut eu kyng+
or nyt aeth ef y lys
y brenhin o achaws
bot y ffoodron ef y+
gyt ar brenhin ar
brenhin yn eu kan+
mawl ac yn eu kyn+
nal. nyt amgen. da+
uyd vab gruffud. a

2

gruffud vab gwen+
wynwyn. ar brenhin
drwy lit a ymchwel+
awd y loegyr. ar ty+
wyssawc a doeth drach+
euyn. y vlwydyn hon+
no y krynnawd y|day+
ar yngkymry amgy+
lch gwyl veir diwa+
ethaf am bryt anter+
th o|r dyd. yn|y vlwyd+
yn honno y delis porth+
mynn o hauyrford em+
ri vab symwnt o mwn+
fort yn mordwyaw
gyt ac elenor y chwa+
er y|tu a gwyned ac
y rodet wynt yll deu
mywn karchar y
brenhin. ar elenor
honno a briodassei y|ty+
wyssawc drwy gyn+
nyrcholyon eiryeu.
a gwedy hynny y gyll+
yngwyt hi drwy eiry+
ol innocens bap a bo+
nedigyon lloegyr.
a phriodas a wnaeth+