Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 27

Y Beibl yn Gymraeg

27

1

hwnnw y bu vab. aza+
rias. a mab y hwnnw
vv Joiada. a mab y
hwnnw vv azarias.
a mab y hwnnw vv
amarias. a mab y
hwnnw vv achitob.
a mab y hwnnw vv
sadoch. a mab y hwn+
nw vv sellum. a mab
y hwnnw vv helchi+
as. a mab y hwnnw
vv azarias. a mab
y hwnnw vv Sarai+
as. ymchweler we+
ithyan ar y prophw+
ydi. yn ol y samuel
a dywetpwyt vch+
ot y bu abdo proph+
wyt. yn ol hwnnw
y bu Semeias. ac
yn ol hwnnw y bu
yeu. yn ol hwnnw
y bu zacharias.
yn ol hwnnw y bu
eliezer. yn ol hwn+
nw y bu oziel. yn
ol hwnnw y bu deu

2

brophwyt ereill.
yn oes brenhined
yrael nyt amgen
noc yn oes Jerobo+
am y brenhin kyn+
taf a vv ar yrael
y bu y deu brophw+
yt hynny ar deu|hyn+
ny a elwit achias.
ac abdo. yn ol y rei
hynny yn oes baasa
vrenhin yrael y bu
yeu. brophwyt vab
anam. yn ol hwnnw
yn oes acab. vrenh+
in yrael. y bu tri 
prophwyt a elwyt
helias a micheas.
ac abdias. yn ol y
rei hynny yn oes Jo+
ram  vrenhin
y bu deu brophwyt
a elwit. heliseus.
 ac helias arall.
yn ol hwnnw yn os*
azarias effeiryat
y bu ysaias brophw+
yt. yn ol hwnnw yn