Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 252

Brut y Tywysogion

252

1

y holl lu yng kilger+
ran y gynnal y gwe+
ith a dechreuassei.
ac erchi vdunt ner*+
thahu yn lle y gwe+
lynt berygyl. ac
wynt a doethant
yll deu nyt amgen
y tywyssawc ar y+
arll hyt gar bronn
y brenhin ar arch+
esgob ar kyngor yn
llwdlaw ac ny all+
assant gymodi. ar
yarll a aruaetha+
wd drwy nerth y+
arll Sarrn. o Eyesss.
de bigote. ymchwe+
lut drwy y gyuoeth
yw y wlat ac ny|s
gallawd kanys
yr arglwyd lywe+
lyn a anuonassei
gruffud y vab a|rys
gryc ygyt ac ef a
diruawr lu gyt ac
wynt yn eu her+
byn ar rei hynny a

2

achubawd y ford
yn eu herbyn yn
karnewyllawn.
a llywelyn e|hun a
doeth a|y holl allu gyt
ac ef hyt y mab v+
dryt. ac yno yr ar+
hoes chwedleu y
wrth y|wyr ac y
wrth dyuodyat
yr yarll. Blwyd+
yn wedy hynny yr
anuonet kouent
o|r ty gwyn hyt
y traeth gwynn yn
ywerdon. Blwy+
dyn wedy hynny y
bu varw kediuor
abat ystrat flur.
Blwydyn wedy
hynny y bu varw
lowis arderchawc
vrenhin freingc.
Blwydyn wedy hyn+
ny y delit rys gryc
y gan rys vychan
y vab yn llannarth+
nen ac y gyllyng