Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 177

Brut y Tywysogion

177

1

wlat kanys ef a|ra+
gores rac pawb he+
rwyd mod o volya+
nt ar molyant o syn+
nwyr ar synnwyr o
y·madrawd ar y·ma+
drawd o voesseu.
Blwydyn wedy hyn+
ny y doeth y ffreing
o benvro ar flandr+
yswyr y gastell kil+
gerran ac yr ym+
ladassant yn gada+
rn ac ef a gwedy 
llad llawer o·nadu+
nt yr ymchwelass+
ant yn waclaw dr+
ach·euyn. eilweith.
y doethant y gilger+
ran ac yr ymladas+
sant yn ouer ar 
kastell heb gael o+
honaw dim. yn y
vlwydyn honno y
distrywyt dinas|b+
assin y gan ywein
vab gruffud. yn y
vlwydyn honno y

2

gyrrwyt diermit
vab mwrchath o|y
gyfoeth ac y doeth
hyt  normandi
ar vrenhin lloegyr
y gwynaw wrthaw
ac y wediaw peri y
gyfoeth ydaw dra+
cheuyn. yn|y vlw+
ydyn honno y gyrr+
wyt Jorr goch o|y gy+
uoeth y mochnant
y gan y deu ywein
ac y rannassant voch+
nant y ryngthunt. v+
wch rayadyr y ywe+
in kyueilyawc ac is
rayadyr y ywein
vychan. Blwyd+
yn wedy hynny ywe+
in a chadwaladyr
meibyon gruffud o
wyned a rys vab gr+
uffud o deheubarth
a duhunassant y yr+
ru ywein kyueily+
awc ar ffo o|y gyfo+
eth ac a|dugant