Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 167

Brut y Tywysogion

167

1

wyr. ef a diengis yr
maes. A phan gigl+
eu ywein vot y br+
enhin yn dyuot o|r
neilltu a gwelet yr
yeirll a diruawr llu
o|r tu arall; adaw a
oruc ef y kyfle hwn+
nw. ar brenhin a gyn+
nullawd ygyt y lu
ac a doeth hyt yn
rudlan. ac ywein a
bebyllawd yn tall+
wyn pynna a|ther+
uysku y brenhin a
dyd a nos a oruc ef.
A madoc ap maredud.
arglwyd powys a
detholes ydaw y le
y rwng y brenhin ac
ywein yn|y lle y ga+
llei gaffel y kyhw+
rd kyntaf. yngkyf+
rwng y petheu hyn+
ny ef a|nessahawd
llynges y brenhin y
von a gwedy adaw
y gweissyon meirch

2

ar gwyr noethyon.
diaryf. en|e llongheu tywyssawc
y llongeu ar penllong+
wyr ar gwyr arua+
wc oll a doethant yr
tir ac a yspeilassant
eglwys veir ac egl+
wys bedyr. ac eglwis ereil. ac ny|s
gadawd y seint gan+
thunt yn rad kan+
ys duw a|y dielis ar+
nunt. kanys tranno+
eth y bu vrwydyr y
ryngthunt a gwyr
mon. ar ffreing o|y gno+
tedic deuawt a ffoas+
sant a rei onadunt
a delit ereill a las ere+
ill a vodes ac o|vreid
y diengis ychydic ona+
dunt yr llongeu dra+
cheuyn wedy llad
henri vab henri vr+
enhin ar holl bennllong+
wyr gan mwyaf. ac
yna yr hedychawd
y brenhin ac ywein
ac y kauas kadwa+