Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 163

Brut y Tywysogion

163

1

vab maredud. bren+
hin powys drwy
nerth randwlff
yarll kaer kyuo+
di yn erbyn ywe+
in. A gwedy llad
llu y neirthyeit ef
yng kwnsyllt ffo
a orugant.
Blwydyn o o+
et krist dec a
deugein a chant
a mil oed pan duc
kadell a maredud
a rys meibyon 
gruffud keredi+
gyawn y ar hyw+
el vab ywein ei+
thyr vn kastell a
oed ym penn gwern
yn llann vihangel.
kastell llannrystud
a dugant drwy hir
ymlad ac ef. A|gwe+
dy hynny y duc hy+
wel vab ywein y
kastell hwnnw y dre+
is. ac y llosges we+

2

dy llad holl geitwe+
it y kastell. ychydic
wedy hynny yr at+
kyweiryawd ka+
dell. a maredud. a rys.
meibyon gruffud
kastell ystrat meu+
ryc. a gwedy hynny
y doeth neb rei o din+
bych ar gadell ap grufud val
yr oed yn hely ac
yr yssigassant ef
ac yr adawssant yn
lle marw yn lleduyw.
ac yn|y lle wedy hyn+
ny y kyrchawd ma+
redud. a rys am benn
gwhyr ac y kaws+
sant gastell aber llych+
wr ac y llosgassant.
yn y vlwydyn honno
yr edeilassant yll
deu gastell dinehwr.
yn|y vlwydyn hon+
no yr edeilawd hy+
wel vab ywein gas+
tell mab gwmffrei
yn dyffryn kaletwr.