Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 131

Brut y Tywysogion

131

1

ef a gyuodes yn gy+
vlym o|r lle yr oed
gyd a|y gydmeith+
yon ac ef a gyrch+
awd yn lle yr oed
vwyaf yr awr yr
vydyn o tybygu bod
y gydmeithyon gyd
ac ef ac nyd oedynt.
kanys ffo a|wnath+
odynt a|y adaw ef
e|hun yn|y gofid. ac
y llas ef yno. a gwe+
dy llosgi y rac kast+
ell a diang y tyreu
yr ymchwelassant
yr koed a llawer o
yspeil ganthunt. 
ac odyna yr ymgyn+
nullawd attaw yn+
uydyon yeueing y
wlad o tybygu o ach+
aws y kyrcheu hyn+
ny ry daruod ydaw
oruod pop peth. kastell
a oed yngwyr a|losg+
es ef yn gwbyl a
llad llawer yndaw.

2

Gwilim o  
dein a edew 
kastell a oed  
aw dan rac y ouyn a|y
ysgrubyl a|y wyr.
a gwedy gwneuth+
ur y petheu hynny
oll ef a vedylyawd
kymryd hynt hyd gere+
digyawn. wedy y
wahawd  o neb
rei ef. nyd amgen.
kediuor ap goronw
a hywel ap idnerth.
a thrahayarn vab
jthael y rei hynny
o achaws kerennyd
 a chyfnessafrw+
yd yn annad neb o
geredigyawn a oed+
ynt yn ymwasgu
ac ef. a gwedy ka+
el o·nadunt hynny
yn eu kyngor ac adaw
dyued yn gyflawn
o amryuaelyon ge+
nedloed flandryss+
wyr a|ffreing a saesson.