Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 20 – tudalen 120

Brut y Tywysogion

120

1

yr oedym ni yn|y ge+
issyaw   ymhell
y mae yn agos. ac
yna yn|y lle ruthaw
a oruc madoc a|y gyd+
meithyon tu ac yno.
ac ynteu gadwga+
wn heb dybyaw dim
drwc heb na ffo nac
ymlad wedy ffo y
gydmeithyon oll a
las yna. a madoc y+
na wedy llad kadw+
gawn a anuones gen+
nadeu ar richard 
esgob llundein yr
hwnn a oed yn yr am+
ser hwnnw yn kynnal
lle y brenhin y eruyn
ydaw rodi ydaw ef
y tir y gwnathoedit
y weithred honno am+
danaw. a gwedy ys+
tyryaw o|r esgob yr
achaws  a rodes
ef ydaw nyd yr y ga+
ryad ef namyn yr
kariad y wlad ka+

2

nys adnabod yr oed
y bod yn llad pob vn
y gilyd a rodi a wna+
eth ydaw y rann a vv+
assei eidaw gynt
ef ac ithael y vrawd. a
phan gigleu vare+
dud vab bledyn hyn+
ny myned a oruc y
lys y brenhin y geis+
syaw tir yorr vab
bledyn ar brenhin
a|y rodes ydaw yw
y gadw yny delei y+
wein vab kadwga+
wn. yghyfrwng y
petheu hynn y doeth
ywein a|myned a
oruc ef ar y brenhin
a chael y dir y gan
y brenhin drwy rodi
gwystlon ac adaw
llawer o aryant. a
madawc ynteu a
edewis gwystlon
a llawer o aryant.
ac eissyoes ymga+
dw a wnaeth yn|y