Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 190 – tudalen 74

Ystoria Lucidar

74

adnaper duỽ. am hynny nyt oes esgus. discipulus.
A|dichaỽn y neb nyt ad·napont dim y
ỽrth duỽ ac a wnelont a|da a|drỽc esgus+
sodi. Magister Y neb nyt adnapo. nyt adnabydir.
a|r neb nyt adnapont duỽ o ffyd a gỽeith+
ret. megys y sarassinyeit. duỽ a|e kyvyr+
goỻa ỽynteu megys y elynyon. a|r neb
a gretto y duỽ. ac ny wypont y ewyỻys.
megys mileineit. ot ant ynghyvyrgoỻ ny  ̷
phoenir ỽynt yn orthrỽm. val y dywedir.
Gỽas ny wnel ewyỻys y arglỽyd ac ef
heb y wybot. gỽare ffonn vechan a geiff.
Pỽy bynnac hagen drỽy ethrylithyr a
wypo ewyỻys duỽ ac ny|s gỽnelont. me+
gys yscolheigyon. drudach y poenir y
rei hynny megys y dywedir. A wypo ew+
yỻys yr arglỽyd ac ny|s gỽnel. gỽareu
ffynn ỻawer a geiff hỽnnỽ. a phỽy byn+
nac ny mynnont gỽarandaỽ da. ac a
dremyckont dyscu yr hynn a|dylyynt y
wneuthur. deu boen a gaffant. vn dros