Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 190 – tudalen 179

Ymborth yr Enaid

179

pan lado dyn araỻ yn|weithredaỽl. Chỽech
cheing yssyd y lofrudyaeth. vn yỽ yr honn
a|dywetpỽyt vchot megys ỻad dyn yn|we+
ithredaỽl. Eil yỽ. cassau araỻ yn|varỽa+
ỽl. Tryded yỽ. dryc·ewyỻys y eidunaỽ ang  ̷+
eu araỻ hyt na|bei arnaỽ ef na|s|ỻedit o|e
vod. Pedwared yỽ. anidorbot megys
pei gỽypei vot araỻ yn mynnv ỻad
kelein. ac na rybudyei y ỻadedic. namyn
y oỻỽng heibyaỽ heb diarbot y lad. Pym+
het yỽ rodi kynghor y|araỻ y|lad dyn. neu
y|welet yn marỽ o eisseu. ac na|s|nerthei
ac ef yn|y aỻu.  ~ ~ ~  
D ywetter beỻach am lesged a|e geing+
eu. ỻesged yỽ mỽygylder medỽl
yn|gỽeỻygyaỽ gỽneuthur da. neu yn
blinaỽ rac gorffen y da dechreuedic. neu
vlinder yn ymỽrthlad a|r drỽc. Naỽ
keing yssyd y lesged nyt amgen. ergryn.
mewyt. etvryt. gỽeỻyc. amprudder ang+
kaỻder. trymluaỽcrỽyd. anwybot. gorỽ+
acrỽyd.