Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 89v

Brut y Brenhinoedd

89v

403

dein a gymynnaỽd ynteu y
gustenhin uab kadỽr Jarỻ
kernyỽ y gar. Dỽy vlyned
a|deugeint a phump cant gỽe+
dy dyuot crist yng|knaỽt dyn
oed hynny yna.  ~ ~ ~ ~  
A |Gỽedy bot custenhin yn
arderchaỽc o goron y
deyrnas. y kyuodassant yn|y
erbyn y saesson. a|deu uab
vedraỽt ganthunt. ac ny aỻ
aỻassant gỽrthỽynebu idaỽ.
namyn gỽedy ỻawer o ymlad+
eu vn ohonunt a foes hyt
yn ỻundein. a|r ỻaỻ y gaer
wynt. a|dechreu kynhal y rei
hynny arnadunt. Ac yn yr
amser hỽnnỽ y bu uarỽ dein+
yoel sant escob bangor. Ac yna
y gỽnaethpỽyt theon esgob ka+
er loeỽ yn archescob yn ỻundein.
Ac yn|yr amser hỽnnỽ y teruy+
naỽd dewi archescob kaer ỻion
ar wysc o|r vuched vydaỽl honn
ac y cladỽyt ym mynyỽ yn|y va+
nachlaỽc e|hun ymplith y gyt
vrodyr. kanys mỽyaf ỻe yn|y
archesgobaỽt a|garei ef oed hỽn+
nỽ. ac o arch maelgỽn gỽyned
yn|yr eglỽys honno y cladỽyt
ef. ac yn|y le ynteu yd etholet.
kynaỽc escob ỻann badarn. ac
y drychafỽyt yn enryded a|oed
A C odyna custenhin [ vch.
a ymlidyaỽd y saesson. ac

404

a|e darostygaỽd ỽynt ỽrth y gyg+
hor ef. a|r dinassoed a|gafas. a|r
neiỻ mab y vedraỽt a|ladaỽd
yg|kaer wynt rac bron yr aỻaỽr
yn|eglỽys amphibalus. a|r ỻaỻ
a|las yn ỻundein rac bron yr
aỻaỽr o greulonaf agheu gỽe+
dy ry fo ohonaỽ y vanachlaỽc
ac ymgudyaỽ. ac yn|y|dryded vlỽy+
dyn custenhin o vraỽt dwyỽaỽl.
y gan gynan wledic a|las. a che+
yr·ỻaỽ uthur bendragon o vyỽn
cor y kewri y cladỽyt. 
A C yn nessaf y gustenhin y
doeth kynan wledic yn vren+
hin gỽr Jeuangk enryued y
glot a|e volyant. a nei y gusten+
hin oed gynan. a hỽnnỽ a gyn+
halyaỽd ỻywodraeth ynys bry+
dein. ac a|wisgaỽd coron y deyr+
nas am y benn. a theilỽg oed o+
honei. pei na chyfarffei giwdaỽt+
aỽl ymlad ac ewythyr araỻ oed
idaỽ a dylyei gaffel y vrenhiny+
aeth gỽedy custenhin. Hỽnnỽ a
garcharaỽd ef ac a|ladaỽd y
deu uab. a|r eil vlỽydyn o|e ar+
glỽydiaeth y bu uarỽ. 
A C yn|y ol ynteu y doeth gỽ+
erthefyr yn vrenhin. ac yn
erbyn hỽnnỽ y doeth ỻyghes
uaỽr o saesson o germania. Ac
eissyoes ef a ymladaỽd ac ỽynt.
ac a|gynhalyaỽd ỻywodraeth yr
ynys pedeir blyned drỽy gary+
at a hedỽch.