Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 81v

Brut y Brenhinoedd

81v

371

a doethant y eu pebyỻeu a|r
penn ganthunt. a|r toruoed
bop eilwers yn redec y edrych
ar yr enryuedaỽt hỽnnỽ gan
dalu molyant y|r gỽr a wa+
redassei y ryỽ ormes hỽn+
nỽ y ar y wlat. Ac y·sef a|w+
naeth howel uab emyr llydaỽ
tristau am agheu y nith.
a gorchymyn gỽneuthur e+
glỽys vch y phenn yn|y my+
nyd ỻe y cladyssit. a hỽnnỽ a
elwir yr hynny hyt hediỽ bed
A |Gỽedy ymgynnuỻ +[ elen.
aỽ paỽb ygyt o|r yd oed+
ynt yn eu haros. Arthur a
gychwynnaỽd odyno hyt yn
aỽgustudỽm y ỻe y tebygei
bot yr amheraỽdyr a|e lu yn
dyuot. A gỽedy y dyuot hyt
ar lann yr auon wenn ym|bỽr+
gỽyn. ef a uenegit idaỽ bot
yr amheraỽdyr gỽedy pebyỻaỽ
nyt oed beỻ odyno. a chyme+
int o luoed ganthaỽ ac y dy+
wedit nat oed neb a|aỻei gỽr+
thwynebu idaỽ. ac yr hynny
eissoes ny chynhyruaỽd arthur
dim. namyn gossot y bebyỻ+
eu a|e luesteu ar lann yr auon
megys y gaỻei yn rỽyd ac
yn ehang llunyaethu y lu o|r
bei reit idaỽ yn|y ỻe hỽnnỽ.
ac odyna yd anuones arthur
Boso o ryt ychen a gỽalchmei

372

uab gỽyar. a gereint garanỽys
hyt att amheraỽdyr ruuein y
erchi idaỽ mynet o deruyneu
freingk. neu drannoeth rodi cat
ar vaes y arthur. y wybot pỽy
oreu onadunt a|dylyei freingk.
ac annoc a|wnaeth Jeuengtit
ỻys arthur y walchmei gỽneu+
thur gỽrthgassed yn ỻys yr am+
heraỽdyr. megys y geỻynt kafel
gosgymon y ymgyfaruot a
gỽyr ruuein. ac odyna y trywyr
hynny a gerdassant att yr am+
heraỽdyr. ac a archassant idaỽ
mynet ymeith o freingk. neu
ynteu trannoeth rodi kat ar
uaes y arthur. Ac ual yd oed yr
amheraỽdyr yn dywedut nat
mynet o·honei a|dylyei nam+
yn dyuot o|e hamdiffyn. ac o|i
ỻywyaỽ. nachaf qỽintinus
nei yr amheraỽdyr yn dywet+
ut bot yn hỽy gorhoffter a
bocsach y brytanyeit noc eu
gallu a|e gleỽder. a bot yn hỽy
eu tauodeu noc eu cledyfeu. ac
ỽrth hynny ỻidiaỽ a|oruc gỽa+
lchmei. a thynnu cledyf a llad
y benn geyr bronn y ewythyr.
ac yn|y lle ar hynt kaffel eu
meirch. ac ymdynnu o|r ỻys
ef a|e gedymdeithyon. a|r ruue+
inwyr ar veirch ac ar draet yn
eu hymlit y geissyaỽ dial y
gỽr arnadunt o|e holl ynni.