Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 80v

Brut y Brenhinoedd

80v

367

hi a|dywaỽt ỽrthaỽt* ỽrthaỽ
drỽy icuan ac ỽylaỽ ual|hynn.
O|dydi direitaf wr o|r dynyon
pa ryỽ direidi anhyghetuen+
naỽl a|th ry duc di y|r ỻe hỽnn.
a|phy veint o amryuaelon
boeneu a|diodefy di. Truan
yỽ gennyf yr antrugaraỽc
aghenuil yr aỽr honn a|dreu+
la dy Jeuengtit ti. Ef a|daỽ
yr ysgymunedickaf an·wele+
dic enỽ kaỽr. yr|hỽnn a|duc
elen nith howel uab emyr
ỻydaỽ yr honn a|gledeis yn|y
bed hỽnn yr aỽr honn. ac a|m
duc inheu yn vammaeth idi
ygyt a|hi hyt y ỻe hỽnn. yr
honn o angklywedic agheu
heb annot a|th diuetha di.
Och a grist trist a|dyghet+
uen. vy egluraf verch uaeth
hyt tra yttoed yr ysgymyn
hỽnnỽ yn|y damblygu hi y+
rỽg y vreicheu. hi a|gyme+
rth diruaỽr ofyn ydan y
chlaer vronn yny aeth y
heneit o|e chorf. Ac yna gỽe+
dy na aỻaỽd ef an·furuaỽ
vyg|karedickaf verch i. yr
honn oed eil vuched. ac eil
uelyster. ac eil digrifỽch y
mi. na chydyaỽ a|hi o|e ys+
gymun gyt ef. ac ỽrth hynny
megys yd oed losgedic ef o|e
serch y treissaỽd ef vinheu

368

A duỽ a dygaf inneu yn dyst
a|m heneit. mae o|m hanuod y
kytyaỽd ef a|mi. Ac ỽrth hynny
vyg|karedic ffo di rac y dyuot
ef yn herỽyd y gynhefaỽt y gyt+
yaỽ a myui. a|th ordiwes ditheu
yma. ac o druanaf agheu dy lad.
Ac yna herỽyd dynaỽl anyan
truanhau a|oruc bedwyr ỽrth
y wrach ac adaỽ ebrỽyd gan+
horthỽy idi. Ac yn|y ỻe ymcho+
elut att arthur a|oruc. a mene+
gi idaỽ yr hynn ry welsei. ac
ỽrth hynny kỽynaỽ a|oruc ar+
thur agheu y vorỽyn. a gorchym+
myn udunt y adu ef e|hun y
ymlad a|r kaỽr. ac o|r gỽelynt
aghenn arnaỽ dyuot yn wraỽl
y ganhorthỽy. ac odyna gorch+
ymyn y meirch y|ỽ gweissyon.
a mynet a|oruc arthur o|r bla+
en parth a|r mynyd. ac yno yr
oed yr anhyghetuenaỽl ang+
henuil hỽnnỽ. a moch coet
ganthaỽ. a rann o·honunt a
lyngkassei. a rann araỻ ar
uereu yn eu pobi ỽrth y tan.
Ac yn|y ỻe pan weles y gỽyr
yn deissyfyt yn|y gyrchu. Brys+
syaỽ a|oruc ynteu y gymryt y
fonn. yr honn o·nyt o vreid ny|s
drychafei deu vilỽr y ỽrth y
ỻaỽr. Ac yna noethi cledyf a|w+
naeth arthur ac estynnu y|dar+
yan. ac megys y gaỻaỽd gyntaf