Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 74v

Brut y Brenhinoedd

74v

303

wreic. noc am·danaỽ e|hun.
Ac ỽrth hynny ef a|e dodes
hi yg|kasteỻ tindagol yr hỽnn
oed ossodedic y|myỽn y mor.
a|hỽnnỽ oed diogelaf a cha+
darnaf amdiffyn ar y helỽ
ef. ac ynteu e|hun a|aeth y
gasteỻ dimlyot rac damchỽ+
ein eu kaffel yỻ deu y·gyt.
A gỽedy menegi hynny y|r
brenhin. kyrchu a|oruc yn+
teu y kasteỻ yd oed wrlois
yndaỽ. ac eisted ỽrthaỽ a
gỽarchae pob ford o|r y geỻit
dyuot aỻan o·honaỽ. A gỽe+
dy ỻithraỽ yspeit pythew+
nos. coffau a|oruc y bren+
hin y garyat ar eigyr. a
galỽ attaỽ elphin o ryt ga+
radaỽc. kedymdeith neiỻtu+
edic a chytuarchaỽc idaỽ.
a menegi idaỽ mal hynn.
Yn ỻosgi yd ỽyf|i o garyat
eigyr heb ef. yn gymeint ac
y mae petrus gennyf na
aỻaf ochlyt perigyl vyg
corf ony chaffaf y wreic
ỽrth vyg|kyghor. ac ỽrth
hynny heb ef yd archaf ytt
gyghor o|r|hỽn y gaỻỽyf eil+
enwi vy ewyỻys rac dam+
chỽein o dra goueileint vy
abaỻu. ac ar hynny y dyw+
aỽt elphin. Arglỽyd heb ef
pỽy a|aỻei rodi kyghor ytti.

304

kan·nyt oes neb kyfry* rym
nac ansaỽd y gaỻem ni vy+
net ygkylch casteỻ tindagol.
kanys yn|y mor y mae gos+
sodedic. ac yn gaeedic yn|y
gylch o|r mor. ac nat oes
vn ford y gaỻer mynet idaỽ
namyn vn garrec gyfig.
a honno try·wyr aruaỽc a
eỻynt y chadỽ kyt delei de+
yrnas brydein ygyt a|thi.
ac eissoes pei myrdin vard
a|wnelei y aỻu gyt a|thi yn
graff ygkylch hynny. Mi
a|debygỽn drỽy y gyghor ef
y gaỻut ti arueru o|th da+
munet ac o|th ewyỻys. a chre  ̷+
du a|oruc y brenhin y hynny
a dyvynnu myrdin attaỽ.
kanys yn|y ỻuyd yd oed. A
gỽedy dyuot myrdin rac y
vronn ef. ef a|erchis idaỽ ro+
di kyghor idaỽ drỽy yr|hỽnn
y gaỻei kaffel eigyr ỽrth y
ewyỻys. a gỽedy gỽybot o+
honaỽ meint y goueileint
a|r pryder a|oed ar y brenhin
am eigyr. Doluryaỽ a|oruc
myrdin rac meint karyat
y brenhin arnei a|dywedut
ual hynn. O|r mynny di gaf+
fel dy ewyỻys ỽrth dy gyghor.
reit yỽ ytt arueru o geluyd+
odeu newyd ar ny chlyỽspỽ+
yt eiryoet y|th oes. kanys mi