Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 73v

Brut y Brenhinoedd

73v

299

syfyt am eu penneu kyrchỽn
yn eu pebyỻeu yn diarwybot
udunt. Kanys ny thebygant
ỽy yn|dyuot ni. Ac ueỻy yn
di·rybud di·aruot y kaffỽn
ni y vudugolyaeth o·honunt
os o vn vryt yd aruerỽn nin+
neu o lewder a hynny heb
petruster. a|r|kyghor hỽnnỽ
a vu da gan ˄baỽbac uvudhau a w+
naethant o|e dysc ef. ac yn di+
annot kyweiryaỽ eu bydino+
oed. ac yn|wisgedic o|e harueu
kyrchu ỻuesteu eu gelynyon
ac yn dihewyt ac o vn vryt eu
kyrchu. A gỽedy dyuot yn a+
gos y|r ỻuesteu. Y gỽylwyr a
wybuant eu|bot yn dyuot.
Ac o sein eu kyrn y dihunassant
eu kedymdeithyon kysgadur.
Ac ỽrth hynny yn gynhyrue+
dic dihunaỽ a|wnaethant. a
rei o·nadunt gan vrys a|wis+
gynt eu harueu. Ereiỻ yn a+
chubedic o ofyn a ffoynt y|r
ỻe y harwedei eu tyghetuenneu.
a|r brytanyeit gan dewhau eu
bydinoed yn gyflym. ac yn wy+
chyr y kyrchynt ỻuesteu eu
gelynyon. a|r rei hynny gỽe+
dy eu damgylchynu yn deissyf+
edic nyt oed gryno y telynt
ymlad. Kanys y rei ereiỻ gleỽ+
der y·gyt a chyghor a|oed gan+
thunt. ac ỽrth hynny y brytan*

300

yn wychyr y kerdynt gan
lad y paganyeit hyt ar vilio+
ed. ac o|r diwed y delit octa ac
offa. a|r saeson yn hoỻaỽl a
ymwasgaryssant heb ym+
ganlyn o neb a|e gilyd. 
A  Gỽedy y vudugolyaeth
honno yd aeth y brenhin
hyt yg|kaer alclut y lunyae+
thu y deyrnas honno. ac y
atnewydu y thagnefed. ac o+
dyna kylchynu hoỻ wladoed
yscotlont. a gostỽg yr ỽrthỽy+
neb pobyl honno ỽrth y gyg+
hor a|oruc ef. a|chymeint o
iaỽnder a gỽirioned a|oruc ef
drỽy y gỽladoed. ac na|s gỽ+
nathoed neb kynnoc ef y gym+
meint. ac ỽrth hynny y bydei
y ofyn ar baỽp o|r gỽnelynt
na drỽc na cham yn|y amser ef
kanys heb drugared y poenit.
Ac o|r|diwed gỽedy hedychu a
thagnefedu hoỻ deyrnassoed
y gogled. odyna yd aeth hyt
yn ỻundein. kanys yno y
mynnei ef gỽisgaỽ coron y
deyrnas. a|chan enryued ad+
urn gỽneuthur gỽylua y
pasc yn vrenhineid. ac uvud+
hau a|wnaeth paỽb idaỽ. ac|o
bop amryuaelon geyryd a
chestyỻ a|dinassoed a|gỽladoed
ymgynuỻaỽ a|wnaethant yn
erbyn y dyd gossodedic hỽnnỽ.