Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 32r

Brut y Brenhinoedd

32r

125

o gyttundeb Jeirỻ a|barỽneit. a
marchogyon urdolyon. Ac ody+
na ny bu benn y vlỽydyn yny
vu varỽ tywyssaỽc byrgỽyn.
a|r|gỽyr a garei vran gynt yn
vaỽr o|e gedymdeithyas. ny bu
anaỽd ganthunt darogỽgstỽc o|e
wrolyaeth. A gỽedy tynnu paỽb
yn vn ac ef. medylyaỽ a|oruc dial
ar veli y sarhaet. Ac yna heb an+
not drỽy gyghor y wyrda kygre+
iraỽ ar freingk ual y kaffei yn
hedỽch. kerdet drỽydunt a|e lu
hyt yn traeth flandrys y|r ỻe yd
oedynt eu ỻogeu yn baraỽt.
A gỽedy eu dyuot yno hỽylaỽ
yny doethant y ynys prydein. A
phan doeth y chwedyl att veli kyn+
nuỻaỽ a|wnaeth ynteu ieuengtit
a|dewred ynys prydein yn|y erbyn
ef. A phan weles tanwen mam
y gỽeissyon y bydinoed yn chwan+
naỽc ac yn baraỽt yn ymgyfar+
uot bryssyaỽ a|oruc hitheu
drỽy ergrynedigyon gammeu hyt
y ỻe yd oed vran y mab a|oed da+
munedic genthi y welet. a noe+
thi y dỽy·vronn drỽy dagreu ac
icuan. ac erchi idaỽ coffau mae
yn|y chaỻon y crewyt yn dyn o
beth nyt oed dim. ac erchi|o|e cha+
redic vab coffau y poen a|r govit
a gaỽssoed yn|y ymdỽyn naỽ mis
yn|y chaỻon. a chan hynny erchi
idaỽ madeu y vraỽt y ỻit a|r bar

126

a|oed ganthaỽ ỽrthaỽ. kanny
wnathoed ef defnyd bar idaỽ ef.
kannyt beli a|e deholassei ef o
ynys prydein. namyn y gam+
wed a|e aghymhendaỽt e|hun
pan|duc vrenhin ỻychlyn am
benn y vraỽt y geissyaỽ y di+
gyuoethi. ac ar hynny sef a|w+
naeth bran hedychu ac ufud+
hau o|e vam a bỽrỽ y arueu a
dyuot hyt att y vraỽt. A phan
weles beli vran yn dyuot trỽy
arỽyd tagnefed. diosc y arueu
a|oruc ynteu a mynet y ymgus+
sanu yỻ|deu. A chymot y deu·lu
a|dyuot y·gyt yn ỻundein. 
A C ym·penn yspeit gỽedy
eu bot yn ynys brydein y+
gyt. oc eu kyt·gyghor y kychỽ+
ynnassant parth a|freingk a
ỻu diruaỽr y veint ganthunt
a chyt bei drỽy lawer o ymladeu
y kymheỻassant hoỻ tywyssogy+
on freingk yn wedaỽl darostyg+
edic udunt. a chan uudugoly+
aeth ar freingk. ygyt ac ỽynt
kynn penn y vlỽydyn ỽynt a
gyrchassant parth a ruuein
dan anreithaỽ a|ỽrthỽynepei ud+
unt heb drugared. 
A C yna yd oed gabius. a
phorcenna yn amherodron
yn ruuein. A gỽedy gỽelet o|r
gỽyr hynny na eỻynt ym·er+
bynyeit a|beli a|bran. dyuot yn