Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 2v

Ystoria Dared

2v

7

y wreic y·gyt ac ef. a|e veibyon
nyt amgen. Ector. ac alexander.
a deiphebus. ac elenus. a throilus.
ac amdromacha. a chassandra. a
pholixena y verch. a meibyon e+
reiỻ o orderchadeu heuyt y·gyt
ac ef. Buassynt veirỽ meibyon
ereiỻ heuyt idaỽ o orderchadeu.
y rei ny dyweit neb eu hanuot
o genedyl vrenhinaỽl o·nyt y
rei a hanhoedynt o wraged ded+
uaỽl. Priaf gỽedy y|dyuot y
gasteỻ iliỽm peri gỽneuthur
muryoed maỽr ehalaeth a|r di+
nas yn gadarnach a|wnaeth ef.
a heuyt gyt a|hynny y peris ef
bot yno ỻuossaỽgrỽyd o bobyl
hyt na chywarsegyt ỽynt yn
diarỽybot udunt. megys y
kywarsagỽyt ac y goruuwyt
laomedon y dat ef. a neuad
vrenhinaỽl a|adeilyaỽd ef he+
uyt. ac aỻaỽr y Jubiter a|e delỽ
a gyssegraỽd ef yno. ac ef a|an+
uones y ynys poenia. ac ef a|w+
naeth pyrth uchel kedyrn y gaer
droea. a ỻyma eu henỽeu. anti+
modra. dardani. Jlia. secta. teri+
brica. troiana. A gỽedy gỽelet o+
honaỽ ef gaer droea yn gadarn
ac yn diogel. ef a arhoes amser.
A phan weles ef bot yn iaỽn di+
al y|dat. ef a|erchis galỽ attaỽ
antenor. ac a|dywaỽt ỽrthaỽ y
mynnei oỻỽg kennadeu y roec.

8

y ovyn iaỽn y wyr groec am y
kameu a|r sarhaedeu a|wnathoe+
dynt idaỽ ef. nyt amgen. noc
agheu y dat a|dygedigaeth y chỽ+
aer. A gỽedy gorchymyn o briaf
y antenor. mynet a|wnaeth ef
y log. ac ef a|doeth y|r ỻe a elwit
magnesia att beỻeus. ac ef a|e
haruoỻes peỻeus ef. ac a|e ỻetty+
aỽd dri diwarnaỽt. a|r pedwyryd
dyd ef a|o·vynnaỽd idaỽ beth a
vynnassei. ac antenor a venegis
yr hynn a|orchymynnassei briaf
idaỽ. erchi y wyr groec eturyt eso+
niam. A gỽedy clybot o|beỻeus
hynny yn wrthrỽm y|kymerth|ef
arnaỽ o achaỽs perthynu o hynny
arnaỽ ef. ac ef a|erchis idaỽ adaỽ
y|wlat a|e theruyneu ar hynt.
ac antenor heb ohir a|aeth y log.
ac odyna y duc ef y hynt y|r|wlat
a elwit boeia. ac yn salamania y
doeth ef att talamon. a|dechreu
erchi idaỽ a|wnaeth anuon esonia
y chwaer y briaf. a|dywedut nat
oed iaỽn kynnal morỽyn o vrenhi+
naỽl genedyl yg keithiwet. a tha+
lamon a|attebaỽd y antenor ac a|dy+
waỽt na wnaethpỽyt o|e bleit ef
drỽc yn|y byt y briaf namyn rodi
esoniam idaỽ ef o achaỽs y dewret.
ac na|s rodei ef hi y neb. ac ỽrth hyn*
ef a|erchis y antenor adaỽ yr ynys.
ac antenor ynteu a gyrchaỽd y
log. ac a|doeth y|r wlat a|elwit poe+