Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 17r

Ystoria Dared

17r

65

chalax a dywaỽt o|e dewindaba+
eth. na daroed bodlonhau yn
gỽbyl yr uffernolyon dwyweu.
Ac yna y doeth cof polixena
y pyrr o achaỽs yr hon y ỻad+
yssit achelarwy y dat ef. ac ef a|ge+
issyaỽd honno yn ỻuogrỽyd*
y rei kaeth ac ny|s cafas. Ac
agamemnon ynteu a orchy+
mynnaỽd y|antenor y|cheissy+
aỽ hi yn graff a|e dỽyn attaỽ
ef. Ac ynteu a|e kafas hi yn
ym·gudyaỽ yno. ac ef a|e roes
hi y byrr vab achelarỽy. Ac
ynteu a|e tramydgaỽd* hi ar
ved achelarwy y dat ef a ladyssit o|e
hachaỽs hi. ac agamemnon
a sorres ỽrth eneas am gudy+
aỽ o·honaỽ ef bolixena. Ac ef
a erchis idaỽ adaỽ gwlat tro+
ea. a|e hoỻ niuer gyt ac ef. ac
eneas a vfudhaaỽd y arch ef.
ac a edewis droea ef a|e niuer.
ac a|aeth ymeith yn|y logeu.
Ac ympenn ychydic o dydy+
eu gỽedy kychwyn o aga+
memnon ymeith. y kymerỽ+
yt elen yn|drist dryc·yruer+
thus. ac y ducpỽyt adref y+
gyt a menelaus y gỽr. Ele+
nus uab priaf a|e dỽy chwio+
red. casandra ac andromac+
ca. ac ecuba eu mam a|aeth+
ant odyno hyt ym brenhin+
yaeth araỻ o droea. 

66

H yt hynn y gorchymynnaỽd
dared y gỽeithret hwnn
y myỽn ỻythyr. kanys ygyt a
thylwyth antenor y trigyaỽd
ef. Sef hyt y parhaaỽd yr ym+
lad ar droea. deudeg niwarnaỽt
a|seith mis a deg mlyned. Sef
riuedi a|dygỽydaỽd o wyr groec.
megys y menegyt ym peu+
nydyaỽl weithredoed. ac y hys+
criuennaỽd dared. Chwe|mis
ac ỽyth cant o vilioed o dynyon.
ac o wyr troea yny vredychỽyt
y casteỻ yn eu kylch. vn vil ar
bymthec a thrugein|mil. a chw+
echan|mil o dynyon. A gỽedy
caffel y gaer a|r casteỻ. deu+
naỽ mil a thrugein mil a deu+
can|mil o dynyon. Eneas a
gerdaỽd ymeith parth a|r|eidal
yn|y ỻogeu. ry athoed ef ac a+
lexander kynno hynny y gyr+
chu elen hyt yg|groec. Sef ri+
uedi yd oedynt o logeu. dwy
log ar|hugeint. Sef riuedi o
dynyon yd oedynt gyt ac ef
pedwar cant a their mil. Riuedi
tylỽyth antenor. pump cant a
dwy vil. ac ygyt ac elenus uab
priaf. ac ecuba. a|chasandra. ac
andromacca. Deucant a|the+
ir mil. Ac ueỻy y teruyna
ystorya dared.