Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 115v

Brut y Tywysogion

115v

507

adnabot o·honaỽ deuodeu gỽyr
y wlat. mae ỻad a|wnaei bop
un ohonunt y gilyd. a|r gyfrann
a uuassei idaỽ ef ac y Jthel y
vraỽt kynno|hynny a rodes idaỽ.
A phan gigleu maredud uab
bledyn hynny. mynet att y
brenhin a|oruc y erchi idaỽ
tir Jorwerth vab bledyn y vra+
ỽt. a|r brenhin a rodes cadỽry+
aeth y tir idaỽ. yny delei owe+
in uab kadỽgaỽn y|r wlat. Yg
kyfrỽng hynny y doeth owein
ac yd aeth at y|brenhin. a chym+
ryt y dir y ganthaỽ drỽy rodi
gỽystlon. ac adaỽ ỻawer o
aryant. a Madaỽc heuyt a|e+
dewis ỻawer o aryant a gỽys+
tlon. ac amodeu geyr bronn y
brenhin. a gỽedy kymryt nod+
uaeu. ymoglyt a|oruc pob vn
rac y|gilyd yn|y vlỽydyn hon+
no hyt y diwed. Yn|y vlỽydyn
rac·wyneb y delit robert Jarỻ
uab roser o vethleem. y gan
henri vrenhin. ac y carcharỽyt
ac y ryuelaỽd y vab yn erbyn
y brenhin.  ~ ~ ~   ~ ~ ~ ~ ~
D Eg mlyned a|chant a
mil oed oet crist. pan
anuones maredud uab ble+
dyn y deulu y neb·vn gynỽryf

508

y dir ỻywarch uab trahaearn y
dỽyn kyrch. Yna y damchweiny+
aỽd ual yd|oedynt yn dỽyn eu|hynt
drỽy gyuoeth maredud ap ridyt. na+
chaf wr yn kyfaruot ac ỽynt. a
daly hỽnnỽ a|orugant. a gofyn
idaỽ pa le yd oed vadaỽc uab ri+
dyt y nos honno yn trigyaỽ. A
gỽadu yn|gyntaf a|wnaeth y|gỽr
hyt na|s|gỽydyat ef. Ac odyna
gỽedy y gystudyaỽ a|e gymeỻ.
adef a|oruc y vot yn agos. a|gỽe+
dy rỽymaỽ hỽnnỽ. yspiwyr a
anuonassant yno. A ỻechu a|w+
naethant yny oed oleu dyd
drannoeth. A gỽedy dyuot y bore
o deissyfyt gynnỽryf y kyrchas+
sant ef. a|e daly a|orugant a ỻad
ỻawer o|e wyr. a|e|dỽyn ynteu
yg|karchar att varedud. a|e gym+
ryt yn ỻawen a|oruc. a|e gadỽ y
myỽn geuyneu. yny doeth ow+
ein uab kadỽgaỽn yr hỽnn nyt
yttoed gartref yna. A phan|gi+
gleu owein hynny ar vrys y
doeth. ac y rodes maredud ef
yn|y laỽ. a|e gymryt a|oruc yn
ỻawen a|e daỻu. a rannu ryg+
thunt y rann ef o bowys. Sef
oed hynny kaer einyaỽn a thra+
ean deudwr ac aberriỽ. Y vlỽy+
dyn rac·wyneb y kyffroes henri