Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 19 – tudalen 112r

Brut y Tywysogion

112r

493

y gorchymynassei y brenhin
idaỽ ỻywodraeth ỻoegyr hyt
yg|kaer vyrdin. A phan|gigleu
ef hynny eu hamdiffyn a|oruc
A|r rei o·nadunt a|gilyaỽd y
arỽystli y kyhyrdaỽd gỽyr ma+
elyenyd ac ỽynt. ỽynt a|e ỻadas+
sant. a|r rei a gilyaỽd att uch+
trut a dianghyssant. a|r rei a
gilyaỽd y ystrat tywi. maredud
uab ryderch a|e haruoỻes yn
hygar. Kadỽgaỽn ac owein
a|ffoassynt a|oedynt yn aber
dyfi myỽn ỻog a dathoed o
Jwerdon y·chydic kyn·no hyn+
ny a|chyfnewit yndi. ac yna y
doeth madaỽc a|e vraỽt yn er+
byn uchtrut hyt yn ryt cor+
uuec. ac yno pebyỻyaỽ a|oru+
gant. Ac yn|y diwed y doeth uch+
trut attunt. a|gỽedy eu hym+
gynuỻaỽ ygyt. kerdet hyt
nos a|orugant. a diffeithyaỽ
y gwladoed yny vv dyd. ac yna
y|dywaỽt uchtrut. o reingk
bod y chỽi nyt reit hynny.
kany|dylyir tremygu kadỽga+
ỽn ac owein. kanys gỽyr da
grymus a dewron ynt. a me+
dylyaỽ ỻawer y|maent. ac a+
gatuyd y mae porth udunt
hyt na|s gỽdam ni. Ac ỽrth hyn+
ny. ny weda yn·ni dyuot yn

494

deissyfyt am eu penn. namyn
yg|goleu dyd ygyt ac urdas+
saỽl gyỽeirdeb niuer. ac o|r
ryỽ eireu hynny bop ychydic
yd hedychỽyt ỽynt ual y gaỻei
dynyon y wlat diangk. A thran+
noeth y doethant y|r wlat. A
gỽedy y gỽelet yn diffeith.
ymgerydu e|hunein a|wnae+
thant. a|dywedut wenyeith
uchtrut. a chuhudaỽ uchtrut
a|wnaethant y r neb a ymge+
dymdeithockau a|e ystryw ef.
A gỽedy gỽibyaỽ pop ỻe yn|y
wlat. ny chaỽssant dim na+
myn gre y gadỽgaỽn. A gỽe+
dy kaffel honno. ỻosgi y tei a|r
ysguboryeu a|oruant a|r yt+
eu yndunt. ac ymchoelut
y eu pebyỻeu drachefyn. a
diua rei o|r dynyon a|foassynt
y lann badarn. a gadel ereiỻ
heb eu diua. A phan yttoed+
ynt veỻy. clybot a|wnaethant
bot rei yn trigyaỽ yn nod+
ua dewi. nyt amgen yn ỻann
dewi vreui yn|yr eglỽys y+
gyt a|r offeiryat. anuon a
wnaethant yno dryc·yspryt+
olyon aghyweithyas y ly+
gru yr eglỽys ac y diffeithy+
aỽ o gỽbyl. A gỽedy hynny
yn orwac haeach yd ymchoel+