Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 18 – tudalen 52r

Brut y Tywysogion

52r

a|rodes castell seinhenyd idaỽ a|hỽnnỽ a|orchymy+
naỽd llywelyn dan gadỽryaeth rys gryc. A gỽedy tri+
gyaỽ yno ychydic o|dydyeu arỽein y|vydinoed
a|ỽnaeth y|ryctaỽ a|dyuet. yn erbyn y|fflandras+
sỽyr. A|dyuot  a|oruc hyt yg|keneu kynuar+
chan; Ac yno y|kyuaruu kennadeu ac ef y|gann
y|fflandrassỽyr yn eruynnyeit hedỽch y|gantaỽ.
Ac nyt edeỽis y|tyỽyssaỽc y|aruaeth namyn
tynnv y|haỽlford a|oruc. A|chyỽeiraỽ y|vydinoed
yg|kylch y|tref ar veder ymlad a|hi. Ac yna y
daeth rys Jeuanc a|lleg o|ỽyr y deheu gyt ac ef
yd oed yn|y harỽein drỽy auon gledyf a|dynessaỽ
tu ar|tref a|ỽnaeth ar niuer hỽnnỽ ygyt ac ef
y|ymlad yn gyntaf ar tref. Ac yna nachaf ioruerth
escob mynyỽ. A|llaỽer o|greuydỽyr ac eglỽyssỽyr
ygyt ac ef yn dyuot at y|tyỽyssaỽc. ac y|aruae+
thu furuf tagnef* ac ef. A llyma y|ffuruf. nyt
amgen rodi onadunt yr tyỽyssaỽc vgein|ỽystyl
o|ros a|phenuro o rei bonedhicca ar|talu mil
o|vorckeu idaỽ erbyn gỽyl uihagel nessaf. neu
hỽyntev a|ỽrheint idaỽ erbyn hynny. Ac a|gyn+
helynt y danaỽ yn dragyỽydaỽl. A gỽedy hynny
yd ymhoelaỽd paỽb o|e ỽlat. Ac yg|kyfrỽg hynny
y|traethỽyt am tagneued rỽg henri vrenhin
lloeger a leỽys vap brenhin ffreinc. Ac val 
hynn y bu y|tagneued yrygtunt. nyt amgen