Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 18 – tudalen 29v

Brut y Tywysogion

29v

Yn|y ulỽydyn honno y darparaỽd Madaỽc ap Mere+
dud brenhin pywys drỽy nerth rỽndỽlf Jarll caer
lleon gyuodi yn erbyn ywein gỽynned. a gỽedy llad
y bobyl y|ganhorthwyỽyr ef y|ghỽnsyllt yd|ymho+
elaỽd y rei ereill y|kefynneu y|ffo.
DEg|mlyned a|deugein a chant a mil oed oet
crist. pan duc cadell. a|Meredud. a|rys veibon
Gruffud ap Rys geredigyaỽn oll y ar howel ap
ywein eithyr castell a|oed ym pen gỽern yn llan
vihagel. a|gỽedy hynny y gỽerescynassan gastell
llan rystut o hir ymlad ac ef. a gwedy hynny y
cafas howel ap yỽein y castell hỽnnỽ y dreis ac
y llosges wedy llad y castellwyr oll. ny bu hayach
wedy hynny hyt pan atgyweiraỽd. cadell a Me+
redud. a rys veibon Gruffud ap rys castell ystrat
Meuryc. a|gwedy hynny yd edeỽit cadell ap Gruf+
fud yn lletuarỽ wydy yssigaỽ yn greulaỽn o|rei
o|wyr dinbych ac ef yn hela. ac ychydic wedy
hynny wedy kynullaỽ o veredud a|rys Meibon
Gruffud ap rys y kydernit yn gyfun y kyrchassa+
nt whyr ac ymlad a|wnaethant a chastell aber
llychỽr a|e losgi a|diffeithaỽ y|wlat. Yn|y ulỽydyn
honno yd atgyweirassant wy yll|deu gastell dinỽi+
leir. ac yd|atgyweiraỽd hoỽel ap ywein gastell
hỽmffre yn dyfryn cletỽr. Y vlỽydyn racwyn+
eb yd ysbeilaỽd yỽein gỽynned guneda vab