Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 18 – tudalen 26r

Brut y Tywysogion

26r

int ac na|s ofynhae. ac gỽedy clybot o yỽein y vraỽt
hynny drỽc vu gantaỽ canys amodi a|ỽnaethoed
rodi y verch y anaraỽt a|mynnu katỽaladyr y vraỽt
a|ỽnaeth. ac yna yd achubaỽd hoỽel ap yỽein ran cat+
ỽalad·yr o geredigyaỽn ac y llosges gastell catỽalad+
yr a oed yn aber ystỽyth. ac yna y llas Milo Jarll
henfford a|saeth nebun varchaỽc idaỽ e|hun a|oed yn
bỽrỽ carỽ yn hely ygyt ac. Y ulỽydyn racllaỽ pan
ỽelas catỽaladyr ot* yỽein y vraỽt yn|y ỽrthlad o|e
holl gyfoeth. kynullaỽ llyghes o Jỽerdon a|oruc a dy+
uot y aber menei yr tir. ac yn tyỽyssogyon ygyt ac
ef yd oed otter vab octer. a mab turkyll. a mab cher+
ỽlf. y|ghyfrỽg hynny y kytunaỽd yỽein a|chatỽala+
dyr megys y|gỽedei y vrodyr. a|thrỽy gyghor y gỽyr+
da y kymodassant. a phan glyỽspỽyt hynny y delis
y germanỽyr catỽaladyr. ac ynteu a ymdoes* vdu+
nt dỽy vil o|geith ac uelly yd ymrydhaỽd y|ỽrthunt.
a|phan gigleu yỽein hynny a bot y vraỽt yn ryd ter+
uysgus kynhỽrỽf a|ỽnaeth arnunt a|e kyrchu yn
diennic a oruc. a|gỽedy llad rei a dala ereill a|e kethi+
ỽaỽ yn ỽaradỽydus y|diaghassant ar fo hyt yn du+
lyn. yn|y ulỽydyn honno y bodes pererinyon o|gym+
ry ar vor groec yn mynet a|chroes y garussalem.
yn|y ulỽydyn honno yd atgeweiraỽd hu vab raỽlf.
gastell gymaeron. ac y gỽeresgynnaỽd eilỽeith ua+
elenyd. ac yna yd atgyỽeirỽyt castell colỽyn ac y