Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 9

Breuddwyd Pawl

9

clyt a|gwisgoed dvon pẏclẏt amdanadvnt a|dreigev tanllyt a seif* a nadred gwen+
wẏnic yn dorchev am ẏ mẏnnẏglev A naw kẏthrevl ysgithrawc a chyrrn
tanllẏt arnvnt ẏn|ẏ arheilẏaw Ac ẏn|ẏ agreifẏaw ac ẏn dywedut wrth+
vnt adnebẏdwch chwi vab dvw byw y gwr a|brẏnawd ẏ|bẏd yr ẏ|wyrth+
vawr waet a|govẏn a|orvc Pawl yna y|r angel pwẏ oydẏnt Llẏma heb
ef ẏ rei nẏ chetwis y|diweirdeb Ac a|bechassant wrth y karessev Ac
a|dorrassant ẏ|priodassev ac a|lladassant eu plant Ac a|e|bẏrrẏassant yn vvẏt
y|r prẏfet neu ẏ|mywn dwfyr o|e|bodi new ẏg|kẏfyrgoll arall Ac ny|wnaethant
y penẏt kẏnn aghew Odẏna ef a|welei gwẏr a|gwraged ẏ|mẏwn tan a ia a|tan yn
lloskẏ y|neill hanner vdvnt a|r oervel ẏn|ẏ crẏdv o|r tu arall ac ẏn|ẏ krẏfuachv
Llẏma heb yr angel ẏ|neb a|argẏwedaỽd yr ym·difeit a|r|gwraged gwedv
odẏna ef a|welei yn lle arall henwr ẏn|rwẏm rwg pedwar kythrevl Ayn+
tev yn|wylẏaw ac yn vdaw A|phawl a|ovẏnnawd pwẏ oed hwnnw es+
cop gwallvs heb yr angel yw nẏ|chedwis kẏfreithev dvw Ac ny bu di+
weir o|eir nac o weithret na medwl namyn kẏbẏd twyllwr a|cham·ryvyg+
us Ac am hẏnẏ ẏ|bẏd arnaw yntev anneirẏf o|boenev hẏt dẏdbrawAc
yna ẏ|dẏwat pawOch Och Och gwae ỽẏnt ẏ pechadvrẏeit ẏ|geni Ac
yna y|dywat yr anghel wrth pawl paham ẏd ochẏ|di pawl nẏ weleist|e
eto nemaỽr o|boenew vffernn Ac yna dangos pẏdeỽ a|rvc* ẏdaw a seith
ynsseil arvaw* Saff o|bell heb yr angel kannẏ ellẏ diodef derewant* |pẏ+
dew hwn. A|phann agoret genew|pẏdev eff a|gyvodes drewant o·honaw
val ẏ|tẏbẏgei pawl ẏ vot ẏn waeth no holl boenev vffernn. Pw
bynnac heb ẏr angel a|dẏgỽẏdho ẏn|ẏ pedẏdev* hwn nẏ bẏd |gof ef byth
gyr bronn dvw Y rei hẏnnẏ heb yr angel nẏ credassant ẏ grist  gwa|dio+
defawt anghew yr pobyl ẏ|bẏt Ac nẏ chredassant kymryt ohonaw
gnawt dẏn na|e eni o|veir wẏrẏ Ac nẏ chẏmerassant vẏdẏd ẏn enw
dvw Ac nẏ thallassant wy degemhev ẏ|r eglwyssev Aa|trymygass+
ant ẏ|kẏnesseiveit Ac nẏ chẏmerassant gẏmvn o gorff crist na| waet
odyna ẏ|gwelas pawl gwẏr a|gwraged yn noethon a|phrefet a|nadred yn|y
bwyta a hẏnnẏ pob vn ar warthaf ẏ|gẏlẏd megẏs deveit ẏ|mẏwphalt
a|chyn|dewet oed y|lle yd|oedẏnt yndaw ac o|r nef hẏt ẏ llawAc ef a|glẏwei
kwynvan a|gridvan ac wllovein megẏs taran yn|ẏr awyr Ac edrych a|orvc
pawl o|bell i wrthaw ac ef a|welei eneit pechadvr yn rwẏm gan seith kẏth+
rewl gwedẏ dwẏn yr awr honno o|r korff ac yntev yn gweidi ac yn vdaw
Ac engẏlẏon nef yn llevein ac yn|dẏwedvt Och Och eneit trvan pa|beth
a|re* |wnaethost|i hiev medei vn o|r diefyl Llẏma yr eneit a|tremẏgawgorch+
ymynnew dvw a|e gyfvreithew Ac yna darllein chartẏr a|e pechodev a|e  
weithredoed drwc ẏn yscrivenedic ẏndi ac ẏn||varnv yng|kẏfvyrgoll a|dieuyl