Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 80

Ystoria Lucidar

80

y|bv da lad o|davẏd ẏ|kawr nev lad o Jvdith olofernes. DiscipulusPaham y|mae
drwc yntev pan ladher o|drẏc·annyan y|mae drwPriodas gyfvyawn da yw
Godineb yn erbyn kannyat drwc yw ac am ev dial troẏ* gyfyawnder y|trossir wnt
ar volẏant y|dvw A|megys y|molir arglwyd a|dalo ev llavvr o|e varchogẏon mw
y|molir o|diva ẏr herwẏr a|lladron. wrth hynnẏ gogonedvs yw dvw o|Jachav
y|rei gwirẏon A|molyannvs yw o|gẏfvẏr·golli y|rei ennwir. Yscrivennedic yw
Na|chassawd dvw dim o|r a|wnnaeth DiscipulusPa|delw y|gellir dywedvt karv o|dvw
yntev y|rei da a|chassav y|rei drwc. MagisterEf a|gar dvw pob peth o|r a|greawd ac nẏ
dodes ef pob peth yn vn A megẏs y|kar y|lliwẏd pob lliw a|rei a|vyd hoffach gan+
taw no|e|gilẏd vellẏ y|rẏd ef pob vn yn|ẏ lle y|gwedho ac vrth hẏnnẏ y|dywedir
karv o dvw y|neb a|erbynnho ef y lys nef a|chassav ohonaw y|rei a|ssodho yn
vffernnawl garchar. Discipulus. beth yw rẏd ewyllẏs. MagisterRyddit y|dewissaw y|da nev
drwc a|hynnẏ a|gavas y|dẏn kynntaf ym|paradwys Ac ẏn|ẏr amser hwn ny di+
chawn neb wnnevthvr da na|e dewissaw heb gaffel rat y|gan dvw Discipulus Beth a
dẏwedẏ di am ẏ|neb a|gymero abit crevẏd ac odẏna ymchwelvt y|r bẏt drache+
ven gwedẏ ev proffes. MagisterRei a|dechrevho wnnevthvr da ac odẏno ymchwelvt
ar ennwired y|rei hynnẏ y|llittya dvw wrthvnt Ac ny vynehka y|gwas fford
y|r mab a|vo ar|gyfveilorn ẏ|dẏvot at y|dat Ac odyna yd ymhwel ef o|weith
velle y|tynn y|rei drwetholedigyon krist at dvw Ac yd ymhoelant wyntev
ar y|drẏc·lauuryev A|megys y|dwc ofvẏn karẏat y|r teẏrnnas Ac nyt ef e|hvn
vellwẏntev a megẏs y|gwassannaeth diawl y|dvw velle y gwassannaetha. y.
aelodev yntev y|r etholedigẏon. DiscipulusPa|delw y|gwassannaetha diawl y|dvw
MagisterAm|tremẏgv ohonaw Ac ef yn dẏwssawc gogonedvs DiscipulusPonẏt ym|plas
y|nef y|gwnnaeth dvw yntev Magister megẏs gof llafvurẏvs ẏn|ẏ bẏt hwn a|e gym+
ell ef yn gaeth y gassannaethv* o|e holl nerthoed megẏs y|dẏwedir Mi a|th
wnnaf yn gwas caeth yn dragwẏd* Einon y|gof hwyw poen a|thrallawt
Y veginev a|e yrrd yw provedigaeth Y lifvẏev ynt tavodev y|gogannwẏr
a|r ẏmgein·vaev Ac ar y|peir·yannev hẏnnẏ y|pvrhaa ef lestri evreit y
brenhin nefawSef yw hẏnny yr etholedigẏon y|rei a|atnewẏdha ef
trwẏ y|pvrdan ar lvn dvw Y|rei drwc a|boenha yntev mal y|poenha ẏ|gelẏn
llall Ac velle ẏ|gwassannaetha diawl y dvw Discipulus Pa|delw ẏ|gwassanna+
etha y|aelodev ef y|rei etholedygyon. MagisterPann dyckont y|r deyrnnas drwẏ ann+
hẏed nev wrthwynneb drwẏ annhyed gan geissaw eu bwrw yg|kẏfveilorn
yn rith llees a|hẏnnẏ drwẏ dwyll* ynẏ* ev ffẏd odẏna drwẏ wrth·wynnebẏd
gan dwyn y|gantvnt yr hẏnn y|maent yn|y garv yn voe no Jawnnder
a|chan y|gostwng na wnelont damvnet ev knawt o|gwbyl ac velle ydd|ant
y nef drwy odef|gofvt y|gan y|rei drwDiscipulus Am lwẏdant y|rei drwc. Paham
y|byd kyvoethawc y|rei drwc yman a|iach a|chadarnn Ac y|gwrthwẏneb