Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 72

Ystoria Lucidar

72

gorvot ar|gẏthrevl herwyd y vot y|dvw Ac agori pyrth nef ẏ|r etholẏdigẏon
A|e gwnnevthvr ẏn gyffelyp y|r egẏlẏon ar* o|annyan dẏn godef anghev yn
annyledvs yr hẏn oed voy no|r bẏt Ac yd oed dẏlẏet ar dẏn e|hvn y|wnnev+
thvr. Discipulus Paham yntev y|mynnawd dvw ẏ|eni o|wẏrẏ. MagisterO petvar mod
y|mynnawd dvw wnnevthvr dẏnẏon vn yw heb dat a|hep vam megẏs a+
daf o|r|dayar Yr eil yw o|dat hep vam megys eva o adaf Y|trẏddẏd*w o.
vam a|that megys pob dẏn ohonam ni yr awr·honn Y petweryd o vam
e|hvn megẏs y|doeth anghev y|r byt. drwẏ eva yn vorvẏnn vellẏ y|doeth
Jechẏt y|r bẏt drwy yr wẏry veir Discipulus Paham o|veir mwy noc o|vor+
wẏn arallMagister. am rodi ohonei govvnet yn gẏntaf eiroet y|dvw kynnal
gwerynndawt ẏn|ẏ byt hwn. DiscipulusPaham na doeth ef yg|knawt kẏn diliw
ẏn|ẏ lle pei doethoed kẏnn diliw Ef a|dẏwedei y|mae y|gan y|rye·ni a|oed
newẏd dyvot o|baradwẏs y|dẏsgessynt y|da Nev pei doethoed ef yn|ẏ lle
wedẏ diliw wynt a|dẏwedẏnt y mae wrth noe ac effream ẏ|dẏwedassei
dvw pob peth o|r a|dẏwedessẏnt Discipulus Paham na doeth yntev yn amser
|defyd* pei doethoed yna Ef a|dẏwedei yr Jdeon y|mae y|dedyf a|e dysgassei
wẏnt yn dogẏn A|r|sarastineit* a|dywedẏnt y|mae y|doethov* a|e dysgassei
wyntev. DiscipulusPaham nat amodes yntev dyvot hẏt yn diwed yr oes
.MagisterRy|vychan yna y|disgẏblẏnt wrthaw ac ny|chẏfvlenwẏt rif yr etho+
ledigyonn Awrth hẏnnẏ y|bv reit idaw dyvot yg|kfvlawnder* yr am+
ser DiscipulusPa amser vv hwnnwMagisterYm|perfed y|bẏt Discipulus Pa|ffvryf y|ga+
net ef o|wẏrẏ. Magister. hep uvdred a|hep dolvr.. DiscipulusPaham y|bv ef naw|mis
ym|brv yr wẏrẏ. MagisterYr dangos y|degei ef bawp o|r a|ẏttoẏdẏnt yg|gwarchar*+
chaev trveni ẏ|bẏt hwn yg|ketymeithas naw rad er egylyon DiscipulusPa awr
y|ganet ef. Magister. megẏs ẏ|dẏweit y|proffwyt hanner nos y|doeth ef o|e eistedv+
aev brenhinawDiscipulus Paham y nos. MagisterY|dwẏn y|rei a|oedẏnt yn tywyllwch
kefeilorn y|olevni gwironed Discipulus A oed synnwẏr gann grist Ac ef yn uy  ̷+
chan. MagisterEf a|wydat pob peth megẏs dvw ẏn|ẏr hwn yd oeddẏnt holl
dryzor gwybot a|doethineb kvẏdẏedic DiscipulusAllei ef dywedvt pann anet na
cherdet. MagisterGallei pei sy* |mẏnhei nys mẏnnawd ef hagen sẏmvdaw dynnawl
annyan Discipulus A|damweinawd nep ryw anrẏvedawt pann anet krist. Magister.
 damweinawd Seith gwahanredawDiscipulus Pa|rei vv y|rei hẏnnẏ. Magister.
Y kyntaf seren dirvawr y golevni a|ẏmdangosses. Yr eil kylch ev·reit a|ym+
dywynnygawd ygylch yr hevl Y|trydẏd ffẏnnawn o olew a|dardawd o|r
dayar Y petwerẏd tagneved a|vv yna yn|yr holl vyt Y pẏmet ysgri+
vennv a|wnnaethpwẏt y|r holl vẏt y|dalv swllt y|rvfein Chwechet
deg|mil ar|hvgein o|r rei a|ymwrthodes a dvw a|las yn|yr vn dyd Seith+
vet yr annyveil mvt a|dywat DiscipulusMi a|vynnwwybot ẏstẏr y|rei hẏnnẏ