Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 49

Ymborth yr Enaid

49

o|n keinvolawt ẏn canv gwawt gwaet heb vn geir Y|˄efvndawt* teir persondawt
tragywẏdawt* vndawt y|gwneir Amen. A|hẏnnẏ yr oed y|meibon merthẏrẏ
gwerydon ẏn|ẏ ganv yn wastat heb orffwẏs Awrth yr ysgin o|bali fflamgoch
yr oed pan o|r ermin mavrvrith* yn arwydockav y|perigloryon. Rei onadvnt o|gor+
kanneitrwyd y|gwerydon Ereill o|gerthinder* y|penẏtdẏnyon gwedwon
a|llinẏnn o|evrllin o|r ysgwyd y|gilyd idaw a|maen karbvnkvlvs ar bop
ysgwẏd yn kynnal devpenn y|llinẏnn A|restẏr o|evr kyfv˄let a|llaw yn|gogẏlch
yr ysgin yn gyfvlawn o|rvdemmev a|gwynveinnev* yn rwymedigẏon yn|yr evr
Ac ymdanaw yr oed gwregẏs o|gẏwreinweith wẏdẏ ry|wehv o|van|adafed
evr ẏn gyfvlawn o|werthvawrvssẏon emmev A|maen karbvnkvlvs llewych+
lathẏr yn waec arnaw a|gwaell o|rvdevr yn kayv arnei a|maen mererit
disgleirwynn yn benn ar|y|gwregẏs. Ac nẏt oed wrthaw namẏn yn+
seil o|evr wedẏ yr ẏsgẏthrv yndi taryan Ac yndi y|groc a|r kethrev a|r
goron drein a|r gwaẏw a|r arvev ereill oll y|godevawd crist ac wynt
Ao honno yr inseilit kalonnev ffydlonnẏon crist A|e henwev yn
llẏvyr y|vvched Ac am benn yr arderchawcuab yr oed koron o|evr per+
ffeithgwbyl Ac yn rwẏmedigyon ẏn ẏr evr devdeg|mein o|amedrodryon*
mein gwerthvawrvssẏon a|r karveidvab a|oed yn kẏfeisted kadeir ad+
vwyndec o askwrnn eliffant disgleirlathyr gannheitrwyd yn rwymedic
o|bop mann o|wiwyon lafynnev rvdgoethevr yn gyfvlawnyon o|bop
ryw amherodryon mein gwerthvawAc amylder o|glvstogev pali
a rei sidan a|rei evrllin ydanawAc ẏn|ẏ gylch Ac ydan y|draet ac yn|
llaw dehev idaw ẏd oed teyrnnwialen o|evr mal Ac is y|law ar benn
y|wialen maen karbvnkvlvs llewẏchloyw Ac y|ar||law maen arall
Ac o hynnẏ ẏ venẏd ẏ|wialen yn teir|keing yn ardangos teir person
y|drindawt o|vn kyff vn dwwolder* yn llywyaw teirban y|vedẏssyawt
nef a|dayar ac vffernn. Ac a|phan wehynnei y|serchawlvab yspryt
y|dwywolserch anadyl ef a|gẏvodei ohonaw o|ber·aroglev y|bawp yn|y
gylch y|gymeint Ac nat oeb* neb·ryw ffrwẏth na neb·ryw lyssewẏn na
mirr na gwtt na bann na sinam nac assia na neb·ryw ireit gwerthv+
awr a|e keffylypei Ac velle yr oed y|gwẏnnvydic nefawlvab yn kẏ+
fvlewni y|pym si synnwr o|serch y|radev ef e|hvn nyt amgen o|e anvei*+
dryawk degwch yn kyfvlewni y|golwc o|e arafber barabyl digrifwch
yn kyflewni y|klẏwedigaeth o|r per·wrẏchẏon melyster a|deveint
o|wanegyat y|gwefvssev Ac o|van dagrev ẏ|llygeit a|syrthyeint ẏn|
kalonnev yn kyfvlewni y|safwyrvlas Ac o|r ẏsprẏdawl anadyl  hẏnnẏ
ac yn kyflewni yr arogle da Ac o denerder ẏr ẏsprẏdawl gnawt kyme+
redic o|r yspryt glan a|ganedic o|veir wẏrẏ yn kẏfvlewni y|pymet