Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 40

Ymborth yr Enaid

40

arall yn weithredawChwe|cheing ysyd y|llavrvdyaeth vn yw hon a|dywe+
tpwẏt llad dẏn ẏn weithredawEil yw kassv* arall yn varvawTrẏ+
ded yw drẏc·ewyllvs eidvnnaw aghev arall hẏt na bo arnnaw ef na|s
lledit o|e vod Petvared yw anidorbot megẏs pei|gwẏpei dyn vot arall
yn mynnv llad kelein ac na rẏbvdyei y|lladedic namyn gollwng heibyaw
heb dorbot y|llad Pymet yw rodi kynghor y|lad arall Chwechet yw
dwyn y|ymporth y|gan eissywedic megẏs pei gwelei dẏn arall ẏn marw
o|eissev ac na|s nerthei ac ef ẏn|ẏ allav* ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
T yweitter bellach am lesget a|e geingev llesged yw mwẏgẏlder medwl
yn gwellẏgẏaw gwnevthvr da nev ẏn blinaw rac gorffeyn ẏ|da de+
chrevedic nev vlinder ẏn|ẏmwrthlad a|r drwNaw king* ysyd y|lesged
nyt amegen. Ergrynn. Mewẏt lletvrẏt gwellẏc amhrvder aghallder trẏ+
mlvagrwyd anwbot gorwagrwyd Ergrẏnn yw ofynhaw dechrev gwn+
nevthvr da Mewẏt yw blinder wrth orffenn y|da dechrevedic llẏttvrẏt yw
ofẏnhaw dechrev peth mawr adwynn Gwellẏr yw gwall am wnevth+
vr ẏ|peth a|dylẏer ẏ|wnevthvr yn rwymedic Amhrvder yw na racweler
am y|pethev a|delont rac llaw o|r aller ẏ|racwet* Aghallder yw gochel y
rwẏ vechawt* ẏnẏ dyethyer* yn arall Trymlvagrwyd yw llescv o|dẏn
orffenn y|peth a|dylẏo y|diwedv yn rwẏmedic anwẏbot yw na rodo dẏn
|weithret y|gwplaw dim o|r gweith a|dẏlẏo y|wnevthvr ẏn rwẏmedic
Gorwagrwẏd yw parablev segvryon eirev yn orwac ~ ~ ~
O  deir fford ẏ pechir drwẏ bop vn o|r seith|brifwyt hẏnn nyt amgen o|ve+
dwl a|geir a|gweithret A|thrwẏ hynnẏ o|e holl gorff kyffelebrwẏd. y.
hynny a|ellir ẏ|gymrẏt am valchder yr hwnn ysyd gryff* y|r holl wydyev
hwnnw a|vegir o|teir fford nyt amgen am y|tri ryw da a|rodes dvw y|dẏn
Sef ynt y|rei hynny da anẏanawl a|da damweinnawl a|da ẏsprydawl am
da anyanawl ẏ|megẏr balchder megẏs am gryfder nev degwch nev de  ̷ ̷+
wrder nev hvolder ymadrawd nev lef nev ethrẏlith Sef yw da anẏ+
anawkampev a|rodo y|anẏan ẏ|dẏn. am da damweinawl y|megẏr balchder
megys am gelvyddit nev wẏbodev nev gẏfoẏth anrẏded nev teilẏgdawt
nev voned nev garyat gwẏr mawr nev ganmawl gwẏr|da nev amyl  ̷ ̷+
der gwiscoed gwerthvawrvsson kanẏs damwennawl* yw hwn a|del o
damwein Am da ysprẏdawl radlawn hevẏt y|megyr balchder megẏs am
vfydawt nev am nened* nev warder nev vonedigeid·rwyd. nev arafwch
Sef yw da ysprydawl radlawn nertholẏon gampev ysprẏdolẏon a rodo
yr ẏspryt glan y|dẏn A megys y megir balchder am bop vn o|hynny
o|eir a|medwl a|gweithret velle y|magir pob vn o|r gwydyev ereill ac
vegẏs y|mae pob vn o|r gwẏdẏev yn gyff ẏw ẏ keingev velle y|mae