Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 15 – tudalen 19

Buchedd Dewi

19

yna ẏ|kawssant ẏ|gan dvw dwẏ ffynnawn ac a|elwir hẏt hediw ffẏnnawn
gwestlan a ffynnawn elivd a|r krvpleit a|r deillẏon a|r kleifyon a|gyffynt
waret ẏn|ẏ dwẏ ffẏnnawn hẏnnẏ ac ẏnẏsc* hẏnnẏ oed aẏdan sant
ẏn|ẏ eglwẏs e|hvn ẏn dinas gwervin yn gwediaw nyt amgen nos
pasc nachaf angel yr arglwẏd yn dyvot attaw ac ẏn dẏwedvt wrthaw
Tẏdi|wrda gwynuẏdedic ponẏ wdost|i heb ef yr hẏnn ẏd ẏs ẏn|ẏ darparw
|davẏd sant dẏ athro di ẏ|glyn rosin na|wn dyoer heb yr aedan heb yr
angel nevr dẏrẏw|tri o|e|dẏlẏwẏth* o|r vanachlok gwnnevthvr ẏ|vrat nys* am+
gen dodi gwenwyn ẏ mẏwn bara a|r bara hwnnw a|rodir idaw ef avorẏ o|e
vwẏtta wrth hẏnnẏ anvon gannat hẏt At dẏ athro ac arch idaw
ymoglẏt ẏ bara a|r gwennwyn yndaw Sef a|orvc y sant tristav ac
wylaw arglwyd heb ef pa|delw yr anvonaf|i gannat ẏno mor vẏrr yr
oeAc ẏmae* nẏt oes long ẏn barawt val y|galler ẏ chaffel anvon heb
yr angel dẏ|gẏt·disgybyl nẏt amgen scuthẏn hẏt y|traeth A|mi a|baraf idaw
vẏnet drvod Sef a|orvc scuthẏn yn llawen gwnevthvr ẏr oedit ẏn|ẏ erchi
idaw a|dẏvot ẏ|tv a|r traeth a|cherdet ẏn|ẏ dẏfvyr racdaw ẏnẏ doeth ẏ|dwfvyr
idaw hẏt e |linnyev ac yn deissẏvyt llẏma anghenvil o|r mor ẏn|ẏ gẏmrẏt ar
|gẏvyn ac yn mẏnet ac ef drwod ẏnẏ|v·v|ar|tir arall ac erbyn hannor*
dẏd dvw pasc yr oed ef ẏgẏt a|e athro ac val yr oed dewi yn dẏvot a* o|r
eglwẏs gwedẏ offerennev a|gwedẏ pregethv y|r holl vrodẏr nachaf ẏ|gwelei
ef ẏ|gannaf* yn kẏvarvot ac ef ẏn|ẏ lle a|elwir ved yscolan Sef a|orvc dewi
yna vot yn llawen wrthaw a|mẏnet ẏ|dwẏlaw mẏnwgyl idaw Aamo+
vẏn ac ef am anassawd* maẏdawc sant ẏ|disgẏbyl a|mawr y|carei dewy
disgybyl a|gwedẏ darvot y|r gennaf* menegi idaw ef o|gwbyl ansawmayda+
wc ẏ|disgybyl galw a|orvc scuthẏn dewi attaw ar neilltv a|datkann idaw
y|gennadwri a|megẏs a|r mod ẏ|dẏwedassei yr angel wrth vaẏdawc sant
Sef a|orvc dewi yna kẏnnhewi a|medẏlẏaw a|dẏwedvt diolwch mawr
y|dvw a|dẏvot racdaw y|r vanachlok a gwedẏ eiste pawb ẏn|ẏ mod ẏ|dẏlẏent
gwedẏ darvot ẏ|gras kẏvodi a|orvc ẏ|diagon yr hwn a|wnna a*|wassannaeth
ar|davẏd ẏ|wassannaethv a|r bara gwennwẏnic gantaw Sef a|orvc scvthyn
kyvodi ẏ|vẏnẏd a|dẏwedvt tidi heb ef nẏ vassanaeth di|hediw Mivi heb yr scu+
thẏn a|vyd gwassanaethwr hediw Sef a|orvc hwnnw menẏt* y|eiste a|syn+
yaw aritaw* ẏn vawr ef a|wẏdẏat ẏ|kẏvared a|oed ẏn|ẏ vẏdwl Aẏna y
kymerth dewi y bara gwennwynic a|e rannv yn teir ran A|rodi vn y|ast
a|oed yn sevyll allan odieithyr y|drws a|r awr ac ẏ|llewas yr ast y|bara y|bv
aallmarw* ac ẏ|syrthẏawd ẏ|blew oll yn enkẏt y|trawẏt yr amrant ar y llall
A|throri* y|chroen y|amdenei a|sẏrthaw y holl perved y|llawSef a|orvc
ẏr holl vrodẏr pan welsant hẏnnẏ sẏnnẏaw yn vawr arnvnt Ayna