Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90 – tudalen 188

Peredur

188

edur racdaw. ac ual y|byd yn|kerdet llyma uarch+
awc yn kyuaruot ac ef. pan doei ep ef a|e gwr y|ar+
thur wyti Je myn uyngkret hep ynteu. ys|da le yd
ym·gystlyneisti. paham hep y|peredur am uy|mot
yn diaberwr ac ar herw ar arthur ermoet ac a|gy+
hyrdawd a|mi. mi a|e lledeis ac ar hynny ymwan
a|orugant. ac ny bu hir eu|hymwan peredur a|e|bw+
ryawd yn|wysc y|benn yr|llawr. A|nawd a|erchis
y marchawc ti a|geffy nawd hep y|peredur gan
dy|gret. uynet lyS arthur y|uynegi y|mae myui
a|th uwryawd di yr anryded a|gwasaneth y|arthur
a|mynac nat af y|lys arthur yny ymgaffwyf ar|g*
gwr hir y|dial sarhaet y|cor ar gores Ar march+
awc ar y|gret a|doeth lys arthur a·c a|uynegis cw+
byl o|e damwein ar|bygwth ar gei. Ac ynteu
beredur a|gerdawd racdaw ac yn yr un wythn+
os y|bwryawd un marchawc ar|bymthec ac
wynt a|aethant lys arthur yn un amot ar ky*+
yntaf o|r marchogyon ar bygwth ar|gei. A che+
ryd mawr a|gauas kei gan arthur a|e|uilwyr a
goualus uu gei am hymy* Enteu beredur
a gerdawd racdaw ac ef a|doeth y|goet mawr
ynyal. ac yn ystlys  y|koet . llyn
ac ar y|tu arall yr  llyn. llys dec a ch+
aer uawr uylch awc yn|y chylch