Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 14, tud.101-90 – tudalen 154

Breuddwyd Pawl

154

neu Ac yna yd|wylawd pawl ac y|gouy+
nawd yr angel pwy oedynt yn|y boen ho+
nno E|rei a|wely di hyt eu glinieu a|oga+
nassant ereill pan doethant yr eglwyseu
y|rei a|wely di hyt eu bogeleu a|wnaethant
odinep ac ny|s penytyassant kyn angheu
y|rei a|wely di hyt eu gweusseu a|sonyasant
yn yr eglwysseu hep wandaw* dim o|eiri+
eu dwy*. y|rei a|wely di hyt eu hael·yeu a|law+
enassant o|gwympeu eu kymydogyon Ody+
na ef a|welei bawl llawer o|wyr a|gwraged
yn knoi eu tauodeu. llyma hep yr angel wrth
bawl yr ussurwyr ac ny buant drugarawc
wrth y|tlodyon ac am hynny y|bydant yn|y
boen honn hyt dyd brawt Ac ef a|weles
lle arall a|phop ryw boen yndaw. ac yno yd
oedynt morynnyon duon a|gwisgoed duon
amdanadunt. a dreigieu tanllit a|seirph
a|nadred gwenwynic yn doreu am eu my+
nygleu a|naw kythreul ysgithrawc a|ch+
yrn tanllyt am eu mynygleu yn eu harhei+
liaw ac yn eu hangreifftiaw Ac yn dyw*