Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 22r

Ystoriau Saint Greal

22r

eisted ar ymyl gỽely. A|gouyn a|wnaeth ef y|r gỽr a|rodassei yr
agoryadeu yn|y laỽ. ae offeiryat oed ef. Jeu arglỽyd heb yn+
teu. Dywet titheu y|minheu heb y galaath pa ryỽ aruer ys+
syd yma. a|phaham y karcharwyt y saỽl vorynyon racko yn|y
ỻe hỽnn. Yna yr offeiryat a|dywaỽt bot seith mlyned yr
pan dathoed ef yno att duc linoi. y|gỽr bioed kyfoeth y seith
mroder a|ffoassant ragot ti hediỽ. a|r nos y doethum i yma
ef a|gyvodes keyntyach y·rỽng y duc a|r seith marchaỽc o
achaỽs merch y|duc yr oed vn o|r marchogyon yn|y charu.
ac o diwed y geintyach y seith wyr a|ladassant y duc a|e vab
ac a|gymerassant y dryssor. ac a dyuynnassant attunt luud+
wyr drỽy rym y rei y goruv ar wyr y wlat gỽneuthur gỽro+
gaeth udunt. megys yd oed drỽc gan y uerch. Ac yna hi a
dywaỽt megys o broffỽydolyaeth ỽrthunt. arglỽydi heb hi
o chaỽssaỽch chỽi uudugolyaeth. nyt reit ymi didarbot. ka+
nys megys yr enniỻassaỽch chỽi y casteỻ hỽn o achaỽs
morwyn. o|achaỽs morỽyn y coỻỽch chỽitheu evo. ac y gor+
vydir arnaỽch drỽy gorff un|gỽr. Ac yna pan glywssant ỽynteu
hynny. ỽynt a|dynghassant nat aei fford yno vn vorỽyn
ny|s attelhynt yng|karchar yny delei yr vn marchaỽc a or+
vydei arnadunt ỽy yỻ seith. ac ueỻy y gỽnaethant yr hyn+
ny hyt yr aỽr·honn. ac am hynny y gelwir y casteỻ hỽnn
casteỻ y morynyon. Ae byỽ y uerch honno etto heb y ga+
laath. Na vyỽ arglỽyd heb ef. namyn chwaer idi yssyd
ieu no hi yssyd vyỽ. Yna yngkylch yr ymdidan hỽnnỽ
y dechreuaỽd y bobyl ỻenwi y casteỻ. A|phan|wybuant