Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 229v

Ystoriau Saint Greal

229v

yn|y tỽrneim·ant hỽnnỽ a gaffei y goron a|r march. Ac y caf+
fei vot yn arglỽyd ar tir yr arglỽydes bioed y goron. ac o acha+
ỽs y chwedleu hynny y|doeth yno ỻawer o varchogyon urdo+
lyon mỽy noc a|deuei gynt. a gỽedy hynny arthur a |gỽalch
a* gỽalchmei a|laỽnslot a nessaassant o|r neiỻtu. 
M Enegi y mae y kyuarỽydyt kymryt o arthur y da+
ryan eureit a rodassei y vorwyn idaỽ yn|y pebyỻ. G+
alchmei a|gymerth yr eidaỽ ynteu e|hun. Laỽnslot a|gym+
merth taryan werd yr|honn a|dugassei o garyat y marcha+
ỽc a|ladyssit yn|y fforest yn|y amdiffyn ef. ac yn|y tỽrneim+
ant y traỽssant ỽy yỻ tri megys ỻewot a|dianghei oc eu  ̷
cadwyneu. ac ar hynt ỽynt a|draỽssant tri marchaỽc urda+
ỽl y|laỽr ar y|dyuodyat o gyfadnabot ac ỽynt. ac odyna ỽynt
a chwilyassant bop toryf a|phop bydin. ac a|vwryassant law+
er o|wyr a|meirch y laỽr. ac ny chyvaruu yn|y|dyd hỽnnỽ neb
a|r brenhin neb nys bỽryei y laỽr neu ynteu a goỻei y daryan.
Gỽalchmei a|laỽnslot nyt oedynt segur ỽynteu o|r parth araỻ.
Paỽb eissyoes a|oed yn edrych ar y brenhin. kanys kynnal
y le yd oed ef yny megys nat oed neb a|lyuasse* na|e gyrchu
na|e aros y tỽrneimant a|barhaaỽd yn|y mod hỽnnỽ deu di+
warnaỽt. a|phan|daruu ef a varnaỽd paỽp panyỽ y mar+
chaỽc a|r arueu eureit a|vuassei oreu. Yna y marchaỽc a
dathoed a|r goron yno a|gyrchaỽd att arthur ac nys adnabu|ef.
Arglwyd heb ef ti a enniỻeist y goron honn a|r march hỽnn.
a thi a|dylyut vot yn|ỻawen ot ỽyt mor rymus di ac y geỻy+
ch amdiffyn a|chynnal tir y vrenhines oreu oc a|vu yn|yr