Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 204r

Ystoriau Saint Greal

204r

araỻ y|r ỻannerch ef a|welei vorwyn ieuanc yn eisted a diỻat
o samit gỽynn ymdanei. a blodeu eur arnadunt. a|ỻestyr o
eur yn|y ỻaỽ hitheu. Ac yna ef a|welei o|r fforest yn|dyuot ryỽ
aniueil gỽynn mỽy ychydic noc ysgyuarnaỽc. ac yn|dyuot y|r
ỻannerch. a ryỽ anesmỽythdra arnei. megys pet|uei gỽn byche+
in yndi. a|r rei hynny yn kyuarth. a|hitheu yn ffo y byt racdunt.
ac o|r diwed y pryf a|ffoes hyt att baredur y geissyaỽ naỽd. a pharedur
a dannaỽd y dỽylaỽ ar uedyr y|hamdiffyn. a|r marchaỽc yna a|er+
chis idaỽ beidyaỽ. ac a|dywaỽt na perthynei ar y ystat ef dim o|e
hamdiffyn hi. ac a|erchis idaỽ adel y|r pryf gyniryt* y thynghetuen
A|r pryf pryt na weles gael nodua yno hi a|doeth tu a|r groes a|oed
ym|perued y ỻannerch. ac yno hi a orwedaỽd. a|r pryfet a doeth+
ant megys kỽn bychein aỻan ohonei. a|gỽedy eu dyuot ỽy y
maes ỽynt a|e dryỻyassant hi a|e|danned. eissyoes ny bỽytaỽssant
ỽy dim o|e chic hi. Ac yr aỽr y daruu udunt ỽy y ỻad hi ỽ·ynt a
ffoassant y|r coet megys kỽn. Y gỽr prud a|r vorwy* a|doethant
y|r ỻe yd|oed y|pryf yn gorwed yn varỽ ac a|rannassant y kic ac
a|aeth pob vn a|e rann ganthaỽ yn|y lestyr y|r coet. a chynn eu
mynet ỽynt a|aethant y|r|ỻe yd oed gỽaet yr aniueil. ac yno ~
cussanu y|daear a|wnaethant. a|pharedur a|disgynnaỽd ac a
wnaeth am y ỻe megys y gỽeles ỽynteu yn|y wneuthur. Gỽe+
dy hynny ef a|welei yn dyuot o|r|fforest. deu offeiryat. a|r kyntaf
onadunt a|dywaỽt ỽrth baredur. A vnbenn heb ef tro o|r tu vry
y|r groes ual y gaỻom. dynessau attei. a|pharedur a|wnaeth
hynny. ac vn o|r offei  ryeit a doeth att y groes ac a|ostynga+
ỽd ar|benn y linnyeu   ac a|e gỽediaỽd. ac a|e cussanaỽd mỽy
noc vgeinweith drỽy y ỻewenyd mỽyaf. Yr offeiryat araỻ