Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 203br

Ystoriau Saint Greal

203br

gỽassanaethu arglỽyd kystal ac efo. Ac ny byd vn gỽr da o|r byt a|r
nys gỽassanaetho ef. a|chỽbyl o|r gỽyr da a ant yn|y gedymdeithy+
as ef. ac edrych ditheu ar dy uot yn vn onadunt ac na|s ysgae+
lussych ef yr neb ˄ryỽ uedỽl. namyn byd ỽrth y orchymynneu
y bore megys y prynhaỽn. ac nac anhebycka|di y|th genedyl. a
orffenno ytt y medỽl a dechreueist y wneuthur. 
~ Gwedy dywedut y gras y wreic wedỽ a|gyuodes y vyny.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ac yno y|bu y mab yny yttoed y chyuoeth ar ewyỻys
y vam. ac ovyn paredur a|oed ar baỽp am y vilỽryaeth. Yma
weithyon y mae yr ymdidan yn tewi am|baredur ac yn traethu
y ỽrth  L  a  W  N  S  L  O  T
E R* ystorya honn yssyd yn dywedut dy·uot laỽnslot
a gỽalchmei hyt yn ỻys arthur o geissyaỽ paredur.
a ỻawen vu arthur a|gỽenhỽyuar ỽrthunt. a diwarnaỽt yr oed
y brenhin yn bỽyta. nachaf y gỽelynt yn dyuot y my·ỽn deu
varchaỽc urdaỽl ereiỻ y|myỽn peirant gỽedy eu deifyaỽ a|ỻos+
gi yn veirỽ. Y marchogyon a dywedassant ỽrth arthur. Arglỽ+
yd y kewilyd hỽnn a|r drỽc yssyd deu di. ac yn|y mod hỽnn y co+
ỻy di yn ehegyr gỽbyl o|th uarchogyon urdolyon. ony ryd duỽ
yn ehegyr udunt nerth a|chynghor. a vnbyn heb·yr arthur
pa vod y ỻas y gỽyr hynn. Arglỽyd heb ỽynteu iaỽn yỽ y dyw+
edut ytt. Y marchaỽc urdaỽl a|r|dreic danỻet yssyd wedy dyuot
o vyỽn dy gyuoeth di. ac yn diuo* o wyr a threfi kymeint ac a
odiwedo. ac nyt oes neb a lyuasso y aros ef yn vn ỻe. kanys mỽy
a hỽy yỽ ef o aruod troetued no gỽr araỻ o|r byt. ac ef a|aỻei
deu wr ymgudyat y|nghyskaỽt y daryan ef. ac ym perued y
daryan ef y mae ỻun dragỽn yr hỽnn a|eỻỽng fflam a|than