Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 129r

Ystoriau Saint Greal

129r

a mi a|dywedaf ytti yn|ỻe gỽir vot y brenhin wedy gỽneuthur
gỽled yr aỽrhonn vỽyhaf o|r|a|wnaeth eiryoet. a|chỽbỽl o|e|dylỽyth
a|e vilwyr y·gyt ac ef. a|e vot yn ymadaỽ heuyt a|r drygyoni yd
ỽyt yn|y vỽrỽ arnaỽ. ac y·gyt a|hynny heuyt nyt atwaen i neb
ryỽ uarchaỽc a|e|henỽ yn arthur onyt efo. Jaỽn a|wney di es+
gussodi drostaỽ ef heb hi. kanys dy ewythyr yỽ. Eissyoes ny
thal ny* thal* nytwyd dy esgussot ti drostaỽ ef pryt nat ymen+
dao ef e|hun. yna y meudỽy a|dyỽaỽt ỽrth walchmei. Gat y|r
vnbennes dywedut a|vynno. yr|hynny duỽ a diangho arthur
rac drỽc. kanys y dat ef a|m gỽnaeth i yn uarchaỽc urdaỽl. ac
yr|aỽrhonn yd ỽyf yn offeiryat. a|mi a|wassaneytheis brenhin
peleur yr pan doethum yma. a|hynny drỽy orchymun iessu grist.
a|chyn|berffeid·yet yỽ y ỻe y mae y brenhin hỽnnỽ yndaỽ. ac nat
oes neb o|r a vei yno vlỽydyn a|debygei y uot yno vis. kanys yn
y capel yno y mae seint greal. ac am hynny yd|ỽyf|inneu mor
ieuanc ac y gỽely di. Arglỽyd heb·y gỽalchmei pa|fford yr|an* i
parth ac yno. Myn vyng|cret heb ynteu na wn i y uenegi ytti
ac nat ey ditheu yno vyth onyt duỽ a|th drosso. ac ae yno y
mae y|th vryt titheu vynet. Myn vyng|cret heb·y gỽalchmei
panyỽ hynny oed ewyỻys gennyf. Je heb y meudỽy ot ey di
yno duỽ a|wnel ytt vedru y govyn. yr hỽnn a|ysgaelussaỽd y
ỻaỻ y dywedut. pan ymdangosses seint greal idaỽ ~  
A R hynny tewi a|wnaethant. a mynet y orffowys. a|th+
rannoeth pan ymdangosses gỽaỽr dyd kyuodi a|wnaeth
gỽalchmei a|chael y varch wedy y gyweiryaỽ. ac yna y|r capel
y|doeth ef. a|phan doeth yd|oed y meudỽy wedy ymwisgaỽ y ganu
offeren ~