Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 11 – tudalen 104v

Ystoriau Saint Greal

104v

ac ueỻy y trosses antur y tri chedymdeith y·gyt. A marchogaeth
a|orugant yny doethant y|lys brenhin peleur. a|ỻawen uu ba+
ỽp yno ỽrthunt. a|phaỽb a|redei attunt. y edrych ryuedaỽt ar+
nunt. ac ueỻy y|buant ỽy yny vu bryt gosper. ac yna ỽynt a
welynt yr amser yn tywyỻu. ac a|welynt yr|hin yn amraua+
el. Ac ar|hynny gỽynt a|drewis yn|y ỻys yn|gymeint y wres
ac y tebygit udunt bot pop peth yn|ỻosgi ganthaỽ. ac yny oruu
arnunt syrthyaỽ y|r ỻaỽr yn|eu|ỻewyc rac ovyn. ac yna ỽynt
a|glywynt lef yn|dywedut. ar ny dylyo eisted ar vỽrd iessu grist
aet aỻan. kanys yr aỽrhonn y|porthir y marchogyon urdolyon
kywir o|r bỽyt nefaỽl. Ac yna paỽp a|aeth aỻan namyn ỽyntỽy
yỻ tri a morwyn ieuanc a|drigyaỽd yno y·gyt ac ỽynt y edrych
a|dangossei iessu grist udunt dim y|ỽrth seint greal. Ac ual y
bydant yn|eisted ueỻy ỽynt a|welynt yn|dyuot y myỽn naỽ mar+
chaỽc urdaỽl yn aruaỽc ỽynt a|e meirch. a disgynnu a|orugant
a|dyuot y|myỽn y|r neuad. a|chyuarch gỽeỻ y galaath a|dywet  ̷+
ut. Arglỽyd heb ỽynt nyni a|vryssyassam yman y gael kyfrann
y·gyt a|chỽi o|r|ỻewenyd a|edewis iessu grist yỽch. Grassaỽ duỽ ỽr+
thyỽch heb·y galaath. A|gỽedy eisted onadunt. galaath a|ovynn+
naỽd o ba|le yd hanhoedynt. ac yna tri onadunt a|dywedass+
ant eu hanuot o gymry. a thri ereiỻ o iwerdon. a|thri ereiỻ o
denmarc. yna ỽynt a|glywynt lef yn|dywedut. ar ny hanffo
o|r|keis aet aỻan. Yna y kyuodes y vorwyn y vyny ac yd aeth
ymeith. Ac yr aỽr honno ỽynt a|welynt yn|dyuot y ỽrth y|nef
gỽr gỽedy gỽisgaỽ esgobwisc ymdanaỽ. a|bagyl yn|y laỽ. a
choron am y benn. a|phedwar angel yn|y arwein y|myỽn cadeir