Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 54v

Ystoria Carolo Magno: Chronicl Turpin

54v

ar llaw a wnel lledrat. trwot y trychir. Ar gni+
uer gwaith y lledeis. i. a|thydi. a|e idaw a|e anfydlon
y gniuer gweith hwnnw herwyd y barnaf Ny dieleis
i. waet crist. O|r cledyf hawssaf ymdirieit idaw O|r
goreu. y awch yr hwnn ny bu eirioet ac ny byd o hyn
allan a gyfelypo yt. Y nep a|th wnaeth na chynt na
gwedy. ny wnaeth ac ny wna dy gyfelyb. Nyt aeth
y ỽyw eirioet yd anwaetut arnaw yr ysgeilusset
ỽei. Os marchoc llesc a|th bieu ỽyd neu saracin neỽ
anfydlawn. diruawr dolur yw kennyf A gwedy yr
ymadrawd hwnnw rac oỽyn digwydaw y cledyf yn
llaw saracinieit taraw tri dyrnot a wnaeth ac
ef ar y|maen marmor. yny ỽu y|maen yn deỽ han+
ner trwydaw hyt y daear a dianc y cledyf yn diar+
gywed; Ac odyna dodi llef a oruc ar y gorn y ed+
rych a damweiniei dyuot attaw neb o|r cristonoge+
on a oedynt yn llechu yn|y llwyneu neỽ a|e klywei
neb. o|r a yttoedynt ym pyrth yr yspaen val y del+
ynt. wrth y agheỽ. ac i gymryt y ỽarch a|e gle+
dyf. ac y ymlyt y saracinieit. Ac yna y cant ef
yr eliphant y gorn yn gyn gadarnet. ac yny holl+
es y corn yn deỽ hanner a|thorri y dwythoc waet
ynteu. ac a dywedir heuyt torri gieu vuwnwgyl*
A llef y corn a|duc agel hyt yglynn chiarlys wyth
milltir y|wlat yno parth a gwasgwyn. yn|y lle yd
oed chiarlys a|e lu. wedy ry dynnu eu bebylleu ac
yn diannot y keissiawd chiarlymaen ymchwelut
yw ganorthwyo. Nac ef arglwyd eb·y gwenlwyd
a oed gyuyan* am agheu rolant Peỽnyd am yr
achaws lleiaf y can ef y gorn. Gwybyd di nat
reit idaw ef. Wrth dy ganhorthwy di namynn. y
vot yn hely aniueilieit gwyllt yn|y koet. ac am
hynny yr gant ef y gorn.  .   
    .  O gyghoreu
bradawc idaỽ vradwr. nyt ym·chwelawd chiar+
lymaen o|r vn lle. Ac ar hynny. val yd oed rola+
nt yn ym·greiriaw ar y weirglawd ac yn
damunaw dwuyr y dorri y sychet. Nachaf ba+
wtwin y ỽrawt yn dyuot. a|cheissiaw dwuyr