Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 10 – tudalen 52v

Ystoria Carolo Magno: Can Rolant

52v

ued. Ac ynteu y ar y ỽarch yn ỽarw. y gymryt buched
dragywyd. Ac ar hynny ymoralw a oruc y pagan y bud+
ygawl a|e gymydeithion. a dielwi y freinc. ac erchi ỽd+
unt torri tewdwr eu bydinoed. Ac ar hynny y dyuot
rolant wrth oliuer. A garu gedymdeith eb ef. Edrych
di y gollet a damweiniawd yni. ar lad y gwas clotua+
wr dewr hwnn. Nyt oes ymwaret a allwyf i. am hynny
eb·yr oliuer eithyr dial buan kyuylymdost A chan borth
duw eb ef nyt* byd annot ar hynny. a throssi penn y ỽarch
ar gilborin. A dyrchauel hawtklyr vwch y benn a gossot ar
y pagan o|e lawn aruaeth ar warthaf y helym. ac ny
chauas y|cledyf da neb ryw ohir yny vu ef a|e ỽarch ac
eu holl arueu. yn dwy rann hyt y daear o bop parth yr
cledyf. ac yn|y ol ynteu llad alfacet ar hen valacawnt
a seith wyr o|r paganieit yn dial yr ỽn. Ac ar hynny mal+
debrwm y pagan enwiraf a|dywedit vredychu ohono gaeru+
selem gynt. ar lad calaned yn temyl y pedriarch a duc
ruthyr y ar varch buan y sampson a|e ỽrathu trwy y|ar+
ueỽ a thrwydaw e|hỽn yny ytoed yr llawr y ar y varch
yr llawr yn ỽarw. ar eneit detwyd yn kymryt buched
dragywyd A dolur a llit a gymyrth rolant o|welet sam+
son yn varw. a llyweo y ỽarch parth a|e elyn val dyn yn
llad a phaladur ac ar y estlys drwy y arueu y daraw
yny yttoed o|e wregis y ỽyny yr llawr ac o|e wregis
y waeret yn|y kyfrwy Ac ar hynny y lladawd malqui+
don. pagan gansel. ỽn o|r freinc grymussaf ny thyge+
awd idaw na lluric nac aryf yny ỽu varw y ar y ỽa+
rch. y gerdet ar getymdeithas egyleon gan newidio
buched lithredic dros vuched dragywyd. Ac ar hynny
dwyn ruthyr a oruc turpin archescop yw dial yn+
teu. A tharaw y benn drwy y holl arueu yr llawr. a
thrigaw y corf yn|y aruaeth y ỽarchogaeth yn|y ky+
uyrwy. Ac ar hynny y duc grandon twyssoc bydino+
ed y paganieit y ar ỽarch buan ruthyr y ereint a|e
ỽrathu a gleif trwy y arueu. a thrwydaw e|hun yny
yttoed y ar y ỽarch yn vn kwymp yr llawr a|e go+
ryf yn kwynaw trueni. a|e eneit detwyd yn kerd+
et ar vuched dragywyd. Ac yn|y ol ynteu llad en+
geler y gedymdeith. ual y bydynt gedymdeithion
yn varw val y buant yn eu bywyt. A thra ytoed